ถ้าให้เลือกไปเรียนต่อ ตปท.จะเลือกประเทศอะไรระหว่าง อเมริกากับอังกฤษ

เราเลือกอังกฤษเพราะเราก็จะต่อโทตอนนี้ก็เรียนตรีที่นิวซีแลนด์จ้า

The answer hasn’t got any rewards yet.