ถ้าให้เลือกไปเรียนต่อ ตปท.จะเลือกประเทศอะไรระหว่าง อเมริกากับอังกฤษ

เราเลือกอังกฤษเพราะเราก็จะต่อโทตอนนี้ก็เรียนตรีที่นิวซีแลนด์จ้า
+4 anonymous likes

The answer hasn’t got any likes yet.