Buồn ghiaaa :( Lịch sử là môn t ít thích nhất luôn ấy :v

T thì ghét sinh lắm luônnnn. Menden với chả đậu hà lan đậu nànhh. Mắc mợt hàaaaa

Sinh 7 thú dị mà :>>

Sinh 12 là một bước ngoặt lớn của ngôn ngữ loài người :)))))