’s Profile Photo
Phan Hoàng Yến also answered this question with: "Mình hi vọng là có. Hồi xưa mình ích kỉ lắm, nghĩ là sẽ chẳng đợi ai cả, bây giờ mình mới phát hi..."