Ask @ChipHuong206:

E nghĩ sao về body shaming?? Và nên phản ứng ntn??

Nói đơn giản thì body shaming nó không tốt nhang cũng không hẳn là xấu nhỉ. Phản ứng như thế nào thì có lẽ không nên phản ứng thì hơn. Cuộc đời của mình thì mình sống cần gì phải để ý người khác nghĩ gì đâu :3 em nói body shaming không hẳn là xấu vì nếu nghĩ tích cực thì đấy là động lực giúp mình thay đổi đấy ạ 😎

View more

Happy New Year from a Vietnamese 😊😉💖💗 "Imagine there's no countries... Imagine all the people Living life in peace..." Friends best and no haters, pls😌😊"May we all have a vision now and then,Of a world where every neighbor is a friend"🎇💎🎉🎊Happy New Year, my dear, all good things will come to you 💙

Happy new year 🎇🎇🎆🎆 wishing all the best things will come to u :3

View more

Next