Ελισάβετ also answered this question with: "Ήμουν της θεωρητικής εγώ 🤷"