@Cunghoctv

Cung Hoc Tieng Viet

Phụng thiên thừa vận có nghĩa ra sao CHTV?

Đây là cụm từ bắt đầu trong văn thư chiếu lệnh của Hoàng đế Trung Hoa, phổ biến vào đời Minh và Thanh. Nguyên cả cụm là: "Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu/chế/sắc viết:"
Nghĩa là: Hoàng đế tuân mệnh trời, kế thừa khí vận, (mà) truyền chiếu/chế/sắc rằng:
Và kết thúc bằng "Khâm thử", nghĩa là: hãy chịu lấy lệnh này.
Ở Việt Nam, chiếu của nhà Nguyễn thường bắt đầu bằng: "Thừa thiên hưng vận Hoàng đế, chiếu viết" và kết thúc bằng "Khâm tai", nghĩa là: đáng kính thay.
Phụng thiên thừa vận có nghĩa ra sao CHTV
❤️ Likes
show all
doibandoc20375’s Profile Photo pinkieloveyah2176’s Profile Photo nghi1261’s Profile Photo khanhhuyen_0409’s Profile Photo thuongthuong2032002’s Profile Photo Momo3313’s Profile Photo

Latest answers from Cung Hoc Tieng Viet

cho mình hỏi là trong tiếng Việt thì hai câu đơn có thể nối với nhau bằng dấu phẩy không ? hay bắt buộc phải có kết từ hoặc dấu chấm phẩy ?

Tiếng Việt dùng dấu phẩy chứ không dùng dấu chấm phẩy như tiếng Anh. Đó gọi là câu ghép đẳng lập.

Ad ơi cho em hỏi đồng nghĩa với từ phai mờ, mờ nhạt và phôi phai với

Phai nhòa chẳng hạn.

Em thường dùng bài trí và bày biện. Nhưng em thấy có cả "bày trí" nữa. Mạn phép hỏi ad đâu mới là cách dùng từ đúng ạ? Em cám ơn.

Bày trí là một cách nói sai do nhập nhằng giữa hai từ mà bạn dẫn ra.
Thực ra thì Bày có cùng gốc với Bài, cùng là một từ gốc Hán. Nhưng Bài là âm Hán Việt còn Bày thì là âm Hán Việt của một thời kỳ khác với Bài.

tớ là người hỏi câu "gợi lên/nên" ạ, trước tớ có thấy post bạn trả lời về việc phân biệt chữ "lên" và "nên", ví dụ "xây lên" nhưng sẽ là "trở nên", tớ có gg đọc thêm thì thấy có chỗ phân biệt "lên" dành cho hữu hình, "nên" dành cho trừu tượng nên tớ thấy "gợi nên" có vẻ đúng hơn, cậu thấy sao?

Nói thế cũng không sai nhưng không hẳn.
Cứ theo nghĩa gốc mà nói, Lên nghĩa là nâng cao trong không gian, thì thường dành cho vật hữu hình, nhưng cũng có thể có sự trừu tượng, miễn là theo nghĩa gốc kia. Còn Nên thì nghĩa là đạt được một kết quả nào đó mà trước đó chưa có, cũng có thể là kết quả hữu hình chứ.
Ví dụ:
- Rét từ cổ trở lên.
- Cổ trở nên rét vì không quàng khăn.

Language: English