@DEFENESTRVCJA

*⠀ ℌugo. ✽  .ᐟ 

Ask @DEFENESTRVCJA

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀꒷꒦꒷⠀⠀⠀,⠀⠀ @aktzgonuinblanco⠀⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⅋⅋⠀ ⅅRAGULA⠀⠀.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ and⠀⠀there⠀⠀was⠀⠀dancing⠀⠀⠀,⠀⠀and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‘l⠀⠀the⠀⠀drag⠀⠀queens⠀⠀had⠀⠀to⠀⠀lip—sync
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ cause⠀⠀they⠀⠀can‘t⠀⠀⠀⠀⠀⠀sing⠀⠀.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ http://tiny.cc/ihavuz
aktzgonuinblanco

pretty little grinch. ♡

AKTZGONUINBLANCO’s Profile Photo⠀*⠀♡༅⠀NOT A SWAN SONG.


⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ℌ ﹕ i am big ,

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ it‘s the corset that
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ got small .ᐟ
pretty little grinch

✉ ↳ : Zaprezentuj w dowolnej formie letni outfit swojej postaci.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ㆍㆍㆍ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀it‘s called
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ℭOMFORT .ᐟ
Zaprezentuj w dowolnej formie letni outfit swojej postaci

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ℬaby ,

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ i‘ve been stomping around
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ in these heels
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ for all the godd❀mn day

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ @aktzgonuinblanco
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ http://tiny.cc/1mktuz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.ᐟ.ᐟ
ℬaby 

    ive been stomping around

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you can call me
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ℐuvenile *

⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @aktzgonuinblanco
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ http://tiny.cc/uh9tuz

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀but i‘m picky on how i
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀spend my time.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✽
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀꒦
you can call me
    ℐuvenile

do #mvrd3r⠀:⠀ przygarniesz jakąś postać?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ㆍㆍㆍ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀nie mam konkretnego
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀pomysłu , ale z chęcią
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀przygarnę każdego ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀kto ma chęć stworzyć
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀coś z moją marudą .ᐟ.ᐟ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀może ℌugo wisiałxby
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀komuś pieniądze ﹖
do mvrd3r przygarniesz jakąś postać

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✽

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ℒ ike my hip ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ our love is titanium

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀we‘re aging at the same rate
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀cause i‘m
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀very
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀young

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ @aktzgonuinblanco
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ http://tiny.cc/c4ysuz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.ᐟ.ᐟ
ℒ ike my hip

*⠀uczesz mi włosy, mamo⠀.

AKTZGONUINBLANCO’s Profile Photo⠀*⠀♡༅⠀NOT A SWAN SONG.


⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ℌ ﹕ i co ,
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ może jeszcze frytki
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀do tego﹖

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ㆍㆍㆍ ♡

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ dobra , masz mnie
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀zasuwaj po grzebień ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀szybciutko.
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✽
uczesz mi włosy mamo

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✽

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⅅefenestracja﹕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wyrzucenie kogoś przez okno
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.ᐟ.ᐟ

Language: English