@DVRK__STVR

⠀›⠀alexander gideon lightwood.

Ask @DVRK__STVR

Sort by:

LatestTop

Łączysz universa? Mógłbyś napisać wątek z kimś kto nie zna Shadowhunters?

Jak najbardziej łączę, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Marvel, DC czy też inne uniwersum... Wszelkie crossovery są bardziej niż mile widziane, wszystko jest kwestią dogadania.

⠀⠀

⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Aˡ ᵉ ᶜ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢ ᵐ ᶤ ˡ ᵉ ᵈ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷ ᵉ ᵃ ᵏ ˡ ʸˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛⠀⠀i've⠀⠀been⠀ working⠀ on⠀being⠀more
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ brave⠀⠀&⠀⠀reckless. ⠀⠀ i⠀found⠀a⠀really⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ great⠀⠀⠀⠀example⠀⠀⠀⠀to⠀⠀⠀⠀follow.⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛⠀⠀we⠀can't⠀both be brave & reckless,⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mᵃ ᵍ ᶰ ᵘ ˢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢ ᵃ ᶤ ᵈˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛⠀⠀who⠀⠀will⠀⠀watch⠀⠀out⠀⠀for⠀us?⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
Aˡ ᵉ ᶜˢ ᵐ ᶤ ˡ ᵉ ᵈ

ᵃᶰᵒᶰʸᵐᵒᵘˢ⠀╱⠀Masz jakiegoś askowego crusha?⠀❜

⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⮞⠀hush,⠀hush,⠀hush,⠀blush,⠀blush,⠀blush
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ you⠀are⠀now⠀my⠀big⠀fat⠀crush⠀. . .⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Przyznaję bez bicia, że od dawna mam parę
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ szczególnych⠀⠀⠀osóbek⠀⠀⠀pod ⠀⠀swoim
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ czujnym⠀⠀⠀okiem. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ¯\_(ツ)_/¯⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᵃᶰᵒᶰʸᵐᵒᵘˢMasz jakiegoś askowego crusha

♡⠀ ; ⠀give me a piece of your soul.

⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ─────── ⠀ BROKEN⠀ARROWS⠀//⠀SOLO
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇮 ⠀⠀🇸 🇪 🇪 ⠀⠀🇹 🇭 🇪 ⠀⠀🇭 🇴 🇵 🇪⠀ ⠀ 🇮 🇳 ⠀⠀ 🇾 🇴 🇺 🇷
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇭 🇪 🇦 🇷 🇹 ⠀⠀⠀🇦 🇳 🇩 ⠀⠀🇸 🇴 🇲 🇪 🇹 🇮 🇲 🇪 🇸 ⠀ 🇾 🇴 🇺
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇱 🇴 🇸 🇪 ⠀⠀🇦 🇳 🇩 ⠀ 🇸 🇴 🇲 🇪 🇹 🇮 🇲 🇪 🇸 ⠀ 🇾 🇴 🇺 ' 🇷 🇪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇸 🇭 🇴 🇴 🇹 🇮 🇳 🇬 ⠀⠀⠀🇧 🇷 🇴 🇰 🇪 🇳 ⠀⠀⠀🇦 🇷 🇷 🇴 🇼 🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇮 🇳 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹 🇭 🇪⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀🇩 🇦 🇷 🇰
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ https://justpaste.it/BROKENARROWS
⠀⠀
⠀⠀
give me a piece of your soul

you never cease to amaze me, alexander ♡

⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ i⠀want⠀⠀u s⠀⠀to⠀be⠀in⠀trouble⠀together.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ i⠀want⠀⠀⠀u s⠀⠀⠀to⠀⠀be⠀⠀⠀t o g e t h e r,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ no⠀⠀matter⠀⠀what.⠀⠀that’s⠀⠀all ⠀i ⠀want.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ i've⠀always⠀⠀d r e a m e d⠀⠀of⠀⠀meeting
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ someone ⠀like⠀⠀y o u. ⠀⠀────────⠀ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
you never cease to amaze me alexander

⠀⠀

⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ → ⠀FAMILY ⠀⠀ ⦁ ⠀ DUTY ⠀ ⦁ ⠀⠀ HONOR⠀←
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ when⠀⠀⠀i'm⠀⠀⠀out⠀⠀⠀in⠀⠀⠀the⠀⠀⠀field,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ my ⠀⠀⠀⠀b o w, ⠀⠀⠀⠀⠀ my ⠀⠀⠀⠀a r r o w s,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ those ⠀⠀⠀⠀⠀are⠀⠀⠀⠀⠀⠀just⠀⠀⠀⠀⠀⠀tools.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ i'm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀w e a p o n.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
FAMILY    DUTY    HONOR

Language: English