Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że "czas leczy rany"? Piotr Siekiera

Tak.