@Damla_xxx

Damla

What others replied to:

Cuộc sống khó khăn v_v cần lắm 1 người chịu đựng được tớ-1 ng có thể nói ko ngừng :) và ko biết mệt, chịu nghe tớ nói thì rep ask ko thi thôi nạ =='

show all (24)

Language: English