@Damla_xxx

Damla

What others replied to:

Thích một đứa mà chẳng dám ngỏ lời, sợ nói ra sẽ mất đi cả tình bạn. Giờ phải làm sao đây? :')

show all (28)

dù đánh mất hay không thì hãy cứ nói ra .Một lần chấm dứt còn hơn sau này phải đau khổ ^^ mình cũng thế đấy

Language: English