Wizard also answered this question with: "Człowiek, który swój sposób wychowania poświęca biciu lub używa przemocy wobec rodziny do rozłado..."