Swoją działalnością obejmuje Pan całe województwo pomorskie?

Tak moja działalność obejmuje całe pomorze, jednak na potrzeby klienta rozszerzamy swoje działania na dalsze obszary. Nawet na terenie całej Unii Europejskiej.

View more