czy mam gwarancje że nikt nie dowie się o sprawach które Panu przekaże?

Dyskrecja jest podstawowym aspektem w pracy detektywa. Żadna z powierzonych mi informacji nie jest przekazywana osobom postronnym. Wszystkie dane, które otrzymuje są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu rozwiązania sprawy. Do dochowania poufności zobowiązuje mnie również Ustawa o usługach detektywistycznych. Podsumowując praca detektywa jest bezpośrednio związana z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

View more