Melek gibi also answered this question with: "nikakoi"