bản thân thật tồi.mệt mỏi thật. mạnh mẽ đến đâu rồi cũng đến lúc gục ngã sao ??? ai cho tôi động lực ?

Lý do vì sao cậu nghĩ rằng bản thân mình tồi ????
Ai cũng có lúc yếu lòng hết , nếu mệt thì mình dừng lại nghỉ 1 chút rồi lấy sức đi tiếp thôi , miễn là đừng gục ngã
Nếu bản thân không có ai chống lưng thì tuyệt đối không được gục ngã

The answer hasn’t got any rewards yet.