Trước đây đã từng hứa sẽ không bao giờ bỏ nhau giờ muốn chia tay thì phải làm gì ? Không phải có người khác mà do mệt mỏi :)))

Dăm ba cái thứ lí do vớ vẩn
Đã hứa thì cố mà làm cho được , nếu không thích nếu hết yêu thì nói ra đừng có cố "vịn" lấy cái lí do rằng mệt mỏi vì nó không thể chấp nhận được
Mất bao lâu tìm hiểu hay đến với chữ "yêu" thì cũng là hạnh phúc , ngoài kia bao nhiêu người mà vẫn còn không tìm được cái hạnh phúc mà mình đang chuẩn bị "vứt" nó đi đâu
Và nếu miễn cưỡng ở lại với ngta vì thương hại hay là vì 1 cái lí do hết sức vớ vẩn nào đó , thì chỉ phí hoài thời gian của nhau thôi , giải thoát cho ngta đi đau 1laafn còn hơn sống trong sự "miễn cưỡng" , cảm thấy k còn yêu thì ừ , chia tay , hết .
Hãy biết trân trọng những thứ ta đang có
=>>>> Vì có không giữ mất đừng tìm

The answer hasn’t got any rewards yet.