เอง!????? นี่เรียกเอง?? เอ่อ....

ก็ไม่ได้ 4 แล้วไง ._.