Ask @Duck17111:

Bỏ điện thoại thì cũng vậy thôi =))

Chôm Chôm
Bỏ đi xong thì khác biết :-)) nếu đang lớp 12 thì nên tham gia thi thử càng nhiều càng tốt :-)) hết quả thấp là thấy mẹ liền

View more

+1 answer in: “Lúc này cảm thấy mình buông thả bản thân quá. Không thể nào tập trung học được học cái này quên cái kia. Bao nhiêu cách làm bài toán, từ vựng đều quên sạch hết. Lại cảm thấy trống rỗng nữa rồi. Sợ sệt đủ thứ. Phải làm sao đây?”
Next