@ELIDERDELABANDA

DE FONOLLOSA ;

Ask @ELIDERDELABANDA

Sort by:

LatestTop

≀ BERLIN ¿Podría ser el tipo con el techo irregular? ❛

Lari16184’s Profile Photo≀ ℕAIROBI ∥ ∵
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀HOLA, NAIROBI ~ ⠀❛⠀⠀⠀ o t h e r ⠀⠀ ⠀s i d e
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀p s i c ó p a t a⠀⠀⠀⠀ ━━━━ ⠀⠀⠀⠀but you like it.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Death⠀⠀⠀ can ⠀⠀⠀be⠀⠀⠀ the ⠀⠀⠀⠀greatest
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ opportunity⠀⠀⠀⠀⠀ of⠀⠀⠀⠀⠀ your⠀⠀⠀⠀⠀ life.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀✎ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀our story isn't ended
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
BERLIN Podría ser el tipo con el techo irregular

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ALICIA & ANDRES⠀﹒⠀ @CVBVLLODETR0YA
⠀⠀⠀⠀﹒( ⠀⠀⠀⠀⠀⠀PART XIX⠀⠀⠀; ⠀⠀⠀TW - 18+⠀⠀⠀⠀⠀ ❛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/TOKSYCZNA-MILOSC-19
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ja chcę⠀ mieć władzę, ⠀jaką ⠀ty posiadasz,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ja chcę duszami władać,⠀ jak ty nimi władasz
ALICIA ANDRES CVBVLLODETR0YA
 PART XIX

People you may like

Daddy.

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀WHO ⠀THE ⠀HELL⠀ IS⠀⠀ SEÑOR ⠀BERLIN ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Because ⠀⠀some ⠀⠀day,⠀ something ⠀⠀will
⠀⠀⠀⠀⠀⠀go⠀ wrong. ⠀⠀It ⠀could ⠀⠀cost ⠀⠀you ⠀your
⠀⠀⠀⠀⠀⠀life⠀⠀ or ⠀⠀something ⠀worse. ⠀⠀And ⠀⠀on
⠀⠀⠀⠀⠀⠀that⠀ day, ⠀ what ⠀you ⠀ can’t ⠀be ⠀thinking
⠀⠀⠀⠀⠀⠀is ⠀that⠀ you ⠀⠀are⠀ to⠀ ⠀be⠀⠀blamed ⠀for
⠀⠀⠀⠀⠀⠀something⠀⠀⠀ you ⠀⠀⠀⠀couldn’t⠀⠀⠀ control.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀That’s life.⠀ Enjoy it,⠀ until ⠀the ⠀party’s over.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⅅᶦᵃᵇˡᵒ ﹒⠀ tres ⠀⠀⠀metros⠀⠀⠀ bajo ⠀⠀⠀tierra
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀∫ ♕⠀━━━━━━━━━⠀❛ SHOW ⠀MUST ⠀⠀GO⠀ ON
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Daddy

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀BERLIN ⠀ & ⠀ NAIROBI ⠀﹒⠀⠀ @LAPUTAVMA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹒( ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PART III⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/REUNIDAS__02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ kto⠀⠀ już ⠀⠀w ⠀⠀grobie⠀⠀ jedną⠀⠀ ⠀nogą
⠀⠀⠀⠀⠀⠀na⠀⠀ tym⠀⠀⠀ groźby ⠀⠀nic⠀⠀⠀ nie ⠀⠀mogą.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
BERLIN  NAIROBI LAPUTAVMA 
 PART

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ALICIA & ANDRES⠀﹒⠀ @CVBVLLODETR0YA
⠀⠀⠀⠀﹒( ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PART XVII⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/TOKSYCZNA-MILOSC-17
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ biada, ⠀już⠀jawnym ⠀to, czegom ⠀pożądał,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀o słońce, ⠀niechbym ⠀już ⠀cię⠀ nie⠀oglądał!
ALICIA ANDRES CVBVLLODETR0YA
 PART

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀BERLIN ⠀ & ⠀ NAIROBI⠀⠀﹒⠀ @LVPUTAVMA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹒( ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PART I⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/OSTATNI-TANIEC-01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ kto⠀⠀⠀⠀ marzeń ⠀⠀⠀tknięty ⠀⠀⠀⠀chorobą,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀sam⠀⠀⠀⠀ własnej⠀⠀⠀sprawca⠀⠀⠀⠀ katuszy.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
BERLIN  NAIROBI LVPUTAVMA 
 PART

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ALICIA & ANDRES⠀﹒⠀ @CVBVLLODETR0YA
⠀⠀⠀⠀﹒( ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PART XV⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/TOKSYCZNA-MILOSC-15
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ to⠀ żar,⠀ co ⠀w oku ⠀szczęśliwego ⠀płonie;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀morze łez,⠀w⠀którym ⠀nieszczęśliwy ⠀tonie.
ALICIA ANDRES CVBVLLODETR0YA
 PART

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀If ⠀⠀⠀you⠀⠀⠀ don't ⠀⠀⠀⠀terrify⠀⠀⠀⠀ people ⠀⠀⠀a
⠀⠀⠀⠀little ⠀⠀⠀bit, ⠀⠀⠀then⠀⠀⠀ what's ⠀⠀⠀the ⠀⠀⠀point?
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀• LA CASA DE PAPEL⠀ ❱❱❱ ⠀LOOKING FOR ROBBER
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀TOWER OF LONDON AND IMPERIAL STATE CROWN
⠀⠀⠀⠀♕ • ♕ • ♕ • ♕ • ♕ • ♕ • ♕ • ♕ • ♕ • ♕ • ♕ • ♕ •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SPANISH JAMES MORIARTY
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

DADDY

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹒⠀⠀dime más . . . . . . . . . . . . . ♡⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
DADDY

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ALICIA & ANDRES⠀﹒⠀ @CVBVLLODETR0YA
⠀⠀⠀⠀﹒( ⠀⠀⠀⠀STORY STILL ALIVE, LOVE TO U⠀⠀⠀⠀ ❛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/TOKSYCZNA-MILOSC-01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/TOKSYCZNA-MILOSC-03
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/TOKSYCZNA-MILOSC-05
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/TOKSYCZNA-MILOSC-07
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/TOKSYCZNA-MILOSC-09
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/TOKSYCZNA-MILOSC-11
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/TOKSYCZNA-MILOSC-13
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ bo serce nie jest sługa, nie zna, co to⠀pany,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀i nie⠀da⠀się przemocą⠀okuwać⠀w⠀kajdany.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ALICIA ANDRES CVBVLLODETR0YA
 STORY STILL

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀MARTIN & ANDRES ﹒⠀⠀⠀⠀ @ILCUORENONIHOPIU
⠀⠀⠀⠀﹒( ⠀⠀⠀⠀⠀STORY STILL ALIVE, LOVE TO U⠀⠀⠀⠀⠀ ❛
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BUM-BUM-CIAO-01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BUM-BUM-CIAO-03
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BUM-BUM-CIAO-05
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BUM-BUM-CIAO-07
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BUM-BUM-CIAO-09
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BUM-BUM-CIAO-11
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BUM-BUM-CIAO-13
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BUM-BUM-CIAO-15
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BUM-BUM-CIAO-17
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BUM-BUM-CIAO-19
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BUM-BUM-CIAO-21
⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀❛ potępieni ⠀⠀⠀⠀są ⠀⠀⠀⠀chyba⠀⠀⠀⠀ tylko ⠀⠀⠀⠀ci,
⠀⠀⠀⠀którzy⠀ w⠀nikim nie⠀budzą⠀ litości⠀ ani ⠀⠀miłości.
⠀⠀⠀⠀⠀

View more

MARTIN ANDRES ILCUORENONIHOPIU
 STORY

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀BERLIN & ANKARA ﹒ @The__Evocative__Oblivion
⠀⠀⠀⠀﹒( ⠀⠀⠀⠀⠀STORY STILL ALIVE, LOVE TO U⠀⠀⠀⠀⠀ ❛
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Good__Reason__02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Good__Reason__04
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Good__Reason__06
⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀❛ imię ⠀moje⠀⠀ tak⠀ przeszło, ⠀⠀jako ⠀ błyskawica,
⠀⠀⠀⠀i będzie, jak⠀dźwięk pusty, ⠀trwać przez⠀pokolenia.
⠀⠀⠀⠀⠀
BERLIN ANKARA TheEvocativeOblivion
 STORY STILL

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀BERLIN ⠀ & ⠀ MIAMI⠀⠀﹒⠀ @BLVCK_SH33P
⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹒( ⠀⠀⠀⠀⠀CLOSED (OR NOT) STORY⠀⠀⠀⠀ ❛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/HALF-DEAD-01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/HALF-DEAD-03
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/HALF-DEAD-05
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ tak! ⠀zemsta,⠀zemsta, zemsta⠀ na ⠀wroga
⠀⠀⠀⠀⠀⠀z ⠀⠀Bogiem⠀ i ⠀choćby⠀⠀⠀mimo⠀⠀⠀Boga!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
BERLIN  MIAMI BLVCKSH33P
 CLOSED

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ANDRES & SERGIO⠀⠀﹒⠀⠀ @EL_PRXFESXR
⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹒( ⠀⠀⠀⠀⠀⠀CLOSED⠀⠀⠀⠀⠀⠀ STORY ⠀⠀⠀⠀❛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BRATERSKA-KREW-01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BRATERSKA-KREW-03
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ... i ⠀salwę w płuca⠀czy⠀tez sznur⠀na szyję
⠀⠀⠀⠀⠀⠀by⠀nie⠀ powiedział kto,⠀ że ⠀jeszcze ⠀żyje.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ANDRES SERGIO ELPRXFESXR
 CLOSED

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀BERLIN ⠀ & ⠀ TOKIO⠀⠀﹒⠀⠀ @JUEGOXVER
⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹒( ⠀⠀⠀⠀⠀⠀CLOSED⠀⠀⠀⠀⠀⠀ STORY ⠀⠀⠀⠀❛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANDYCKI-RAJ-01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANDYCKI-RAJ-03
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANDYCKI-RAJ-05
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANDYCKI-RAJ-07
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANDYCKI-RAJ-09
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANDYCKI-RAJ-11
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANDYCKI-RAJ-13
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ a póki okręt walczył, siedziałem na maszcie,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀a gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę..⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
BERLIN  TOKIO JUEGOXVER

🖤

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀⠀⠀♕⠀⠀ ⠀kto nie ryzykuje ten nie pije szampana
⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀ᴰᵘᵉ ⠀⠀ᵗᵒ⠀⠀ᵐʸ⠀⠀⠀ ˢᵉⁿˢⁱᵗⁱᵛⁱᵗʸ ⠀⠀⠀ᵈᵉᵃˡⁱⁿᵍ ⠀⠀⠀ʷⁱᵗʰ⠀⠀ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ‧
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀HERMOSA SEÑORITA, BESOS _______________ ♡
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ should i go back?⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ❜
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
kto nie ryzykuje ten nie pije szampana

ᵉ̤ᵈ̤ᵘ̤ᶜ̤ᵃ̤ᵗ̤ᶤ̤ᵒ̤ᶰ̤'̤ˢ̤ ̤ᵈ̤ᵃ̤ʸ̤ ̤ᶜ̤ᵒ̤ᵐ̤ᶤ̤ᶰ̤ᵍ̤ * ‣ ♡ ₁. Czy Twoja postać posiada wyższe wykształcenie? Jakie? ₂. Oznacz szkolnego crusha lub opowiedz o nim/niej! ₃. Kim, stereotypowo, byłaby Twoja postać (np. geek, cheerleader, jock, outsider, emo, nerd, bully.)

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀⠀ something about andres de fonollosa ⠀⠀⠀⠀♕⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀❛ u̲n̲o̲ ;⠀⠀⠀Owszem, posiada wykształcenie wyższe.
⠀⠀⠀⠀Mogłoby ⠀się⠀ wydawać, ⠀że ⠀Berlin ⠀⠀ukończył
⠀⠀⠀⠀wspaniały ⠀kierunek⠀studiów, który w ⠀przyszłości
⠀⠀⠀⠀gwarantowałby mu ⠀doskonałą⠀ pracę. ⠀Otóż⠀nie.
⠀⠀⠀⠀Andres ⠀aplikował do⠀Akademii ⠀Sztuk ⠀Pięknych,
⠀⠀⠀⠀gdzie ostatecznie nie ⠀został ⠀przyjęty.⠀Próbował
⠀⠀⠀⠀swoich ⠀⠀sił ⠀na ⠀⠀socjologii ⠀⠀kryminalistycznej,
⠀⠀⠀⠀z ⠀⠀której⠀⠀ zrezygnował.⠀ W ⠀końcu ⠀⠀pozostał
⠀⠀⠀⠀na⠀ psychologii, ⠀pomogła⠀mu⠀ ona ⠀⠀dokładnej
⠀⠀⠀⠀wdzierać⠀⠀się⠀ w ⠀ludzkie ⠀umysły. ⠀To ⠀właśnie
⠀⠀⠀⠀ten ⠀kierunek ⠀ukończył, ⠀po⠀ drodze ⠀⠀sięgając
⠀⠀⠀⠀po ⠀⠀⠀⠀⠀⠀różne⠀⠀⠀⠀ kursy ⠀⠀⠀⠀dokształcające.
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀❛ d̲o̲s̲ ; ⠀⠀⠀Na studiach było wiele pięknych kobiet.
⠀⠀⠀⠀Nigdy ⠀nie ⠀stronił ⠀od⠀ ich ⠀towarzystwa, ⠀acz
⠀⠀⠀⠀ostatecznie⠀⠀ jedna⠀ z ⠀nich ⠀⠀zwróciła ⠀⠀jego
⠀⠀⠀⠀uwagę na ⠀znacznie ⠀dłuższy ⠀czas. ⠀Poznał ⠀ją
⠀⠀⠀⠀na ⠀⠀wspólnych ⠀⠀zajęciach ⠀i⠀ chociaż ⠀⠀była
⠀⠀⠀⠀niedostępna, ⠀⠀wzbraniała⠀⠀ się ⠀⠀przed⠀ ⠀ tym
⠀⠀⠀⠀uczuciem ⠀to ⠀był ⠀w⠀ stanie⠀⠀wiele⠀⠀poświęcić.
⠀⠀⠀⠀Aż ⠀⠀w ⠀⠀końcu⠀⠀ zaczęła⠀⠀⠀ należeć ⠀ ⠀⠀tylko
⠀⠀⠀⠀do ⠀niego.⠀⠀ @CVBVLLODETR0YA, ⠀⠀te ⠀⠀quiero.
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀❛ t̲r̲e̲s̲ ; ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀Myślę, że byłby idealnym liderem.
⠀⠀⠀⠀Nie⠀⠀ważne⠀ jakiej ⠀grupy, ⠀ale ⠀widzę⠀ w⠀⠀nim
⠀⠀⠀⠀potencjalnego⠀⠀⠀ śmieszko-skurwiela.⠀ ⠀⠀ Mógłby
⠀⠀⠀⠀znęcać⠀ się ⠀nad ⠀ innymi, ⠀⠀ale ⠀⠀jednocześnie
⠀⠀⠀⠀błyszczeć ⠀⠀inteligencją.⠀ Człowiek ⠀⠀⠀⠀skurwiel,
⠀⠀⠀⠀zdecydowanie. ⠀Obserwator, ⠀samotnik, ⠀romantyk.
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀⠀⠀GRACIAS,⠀⠀ ⠀ REISA.⠀⠀⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀

View more

ᵉᵈᵘᶜᵃᵗᶤᵒᶰˢ ᵈᵃʸ ᶜᵒᵐᶤᶰᵍ   Czy Twoja postać posiada wyższe wykształcenie Jakie

⠀⠀ ━━━ ʳᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳ, ʸᵒᵘ ᶜᵃᶰ ᵇᵘʸ ᵃᶰʸᵗʰᶤᶰᵍ ᵇᵘᵗ ᶰᵒᵗ ᵃ ˡᵒʸᵃˡᵗʸ ❜

BL4K3__’s Profile Photo━ Bˡᵃᵏᵉ Cᵃʳʳᶤᶰᵍᵗᵒᶰ ❜
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀⠀ THE ⠀⠀⠀⠀KING ⠀⠀⠀⠀IS ⠀⠀⠀⠀BACK ⠀⠀⠀⠀♕⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀ᴴᵃᵛᵉ⠀⠀ ʸᵒᵘ ⠀⠀ʳᵉᵃˡᶦˢᵉᵈ ⠀⠀ᶦⁿ⠀⠀⠀ ʰᵒʳʳᵒʳ ⠀⠀⠀ᶠᶦˡᵐˢ ⠀⠀⠀ᵗʰᵉʳᵉ'ˢ
⠀⠀⠀⠀ᵃˡʷᵃʸˢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˢᵒᵐᵉᵒⁿᵉ ⠀⠀⠀⠀ᵃᵗ⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵉ⠀⠀⠀⠀ ᵇᵉᵍᶦⁿⁿᶦⁿᵍ,
⠀⠀⠀⠀ˡᶦᵏᵉ ⠀⠀⠀ᵗʰᶦˢ,⠀⠀⠀ ᵃ⠀⠀⠀ ⁿᶦᶜᵉ ⠀⠀⠀⠀ᵍᵘʸ⠀⠀⠀⠀ ˡᶦᵏᵉ⠀⠀⠀⠀ ʸᵒᵘ,
⠀⠀⠀⠀ᵃⁿᵈ⠀⠀⠀⠀⠀ ʸᵒᵘ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᶦⁿᵏ:⠀⠀⠀⠀ "ᵀ̲ʰ̲ᵃ̲ᵗ̲ ̲ᵍ̲ᵘ̲ʸ̲'̲ˢ̲ ̲ᵍ̲ᵒ̲ᶦ̲ⁿ̲ᵍ̲ ̲ᵗ̲ᵒ̲ ̲ᵈ̲ᶦ̲ᵉ̲"ˀ
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ HE⠀⠀⠀⠀ ALWAYS ⠀⠀⠀⠀ DIES⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❜
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴬ̷ʳ̷ᵗ̷ᵘ̷ʳ̷ᵒ̷ ̷ᵇ̷ᵉ̷ˡ̷ᶦ̷ᵉ̷ᵛ̷ᵉ̷ ̷ᵐ̷ᵉ̷ ̷ʸ̷ᵒ̷ᵘ̷'̷ʳ̷ᵉ̷ ̷ᵗ̷ʰ̷ᵃ̷ᵗ̷ ̷ᵍ̷ᵘ̷ʸ̷
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DID ⠀⠀⠀⠀YOU⠀⠀⠀⠀ MISS ⠀⠀⠀⠀ME?
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀
ʳᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳ ʸᵒᵘ ᶜᵃᶰ ᵇᵘʸ ᵃᶰʸᵗʰᶤᶰᵍ ᵇᵘᵗ ᶰᵒᵗ ᵃ ˡᵒʸᵃˡᵗʸ

❪ one shot ❫ ♡ * ✑ http://tiny.cc/r4surz : dobrej zabawy podczas pisania!

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀⠀ my word ⠀⠀⠀⠀; ⠀⠀⠀⠀DANGER ⠀⠀⠀⠀⠀♕⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀jednak ⠀zostanie⠀⠀po ⠀mnie⠀ ta ⠀⠀siła ⠀⠀fatalna,
⠀⠀⠀⠀co ⠀mi⠀⠀żywemu ⠀na⠀⠀nic, ⠀tylko ⠀czoło ⠀zdobi;
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ONE-LAST-TIME
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀⠀⠀GRACIAS,⠀⠀ ⠀ REISA.⠀⠀⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀
one shot   httptinyccr4surz dobrej zabawy podczas pisania

♡ ❛ ☞ ❪ przedstaw element przeszlosci swojej postaci za pomocą zdjęcia ❫

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀BERLIN ﹒⠀ANDRES DE FONOLLOSA ⠀⠀❜ ♕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❱❱❱ Under⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ arrest ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀warrant.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❱❱❱ 2 7⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ robberies
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❱❱❱ Jewelleries, auction houses, security vans.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❱❱❱ Biggest job, the Champs Elysees, in Paris.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❱❱❱ 4 3 4 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ diamonds
⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀because⠀⠀⠀ I'm ⠀ ⠀not⠀⠀⠀⠀a ⠀⠀⠀ℳonster.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀∫ ♕⠀━━━━━━━━━⠀❛ OLD AGE, ISN'T FOR ME⠀✞ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
przedstaw element przeszlosci swojej postaci za pomocą zdjęcia

❀ ❜ #AUTHOR: Stwórz listę pięciu piosenek, które inspirują Cię do tworzenia! Może za każdą z nich kryje się jakaś historia? Ciekawa rozmowa, nowa znajomość? Może najlepszy wątek, jaki napisał*ś? Podziel się tym z nami!

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀DIOS ⠀DE ⠀LA⠀GUERRA⠀⠀ ❜ ♕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɩ toꙆᑯ ყoᥙ ɩ ωᥲ⳽ ɠoɩᥒɠ to ρɾotᥱᥴt ყoᥙ, ᑯɩᑯᥒ't ɩ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ dark piano - sociopath
⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀russian lullaby - тили тили бом
⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀queen - the show must go on
⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕ ⠀⠀⠀⠀budka suflera - jolka, jolka pamiętasz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ manchester - lubię twoje włosy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⤷ bᥙt ι'vᥱ ᥴhᥲᥒgᥱd mყ mιᥒd
⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❱❱❱⠀⠀⠀ιt's ᥲ ᥣot morᥱ ρrᥲᥴtιᥴᥲᥣ to tortᥙrᥱ ყoᥙ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀∫ ♕⠀━━━━━━━━━⠀❛ ES⠀⠀ UN⠀⠀⠀ NARCISISTA⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
AUTHOR Stwórz listę pięciu piosenek które inspirują Cię do tworzenia Może za

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀—⠀ᵈᵒ ʸᵒᵘ ᵒᶠᵗᵉᶰ ᵍᵉᵗ ᶤᶰ ᵗʳᵒᵘᵇˡᵉ?

TROUBL3_MAK3R’s Profile Photo「 T H E O 」
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'M A TROBULE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ( ✞ )
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Amigo Silencio, distribuye ⠀más de ⠀espacio.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀El⠀silencio⠀ trae⠀a un⠀ amigo, no⠀ palabras,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀el ⠀silencio ⠀mata⠀ incluso ⠀⠀pensamientos.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⅅᶦᵃᵇˡᵒ ﹒no es tan feo el diablo como lo pintan
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀∫ ♕⠀━━━━━━━━━⠀❛ A BAD THING NEVER DIES
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᵈᵒ ʸᵒᵘ ᵒᶠᵗᵉᶰ ᵍᵉᵗ ᶤᶰ ᵗʳᵒᵘᵇˡᵉ

Fold your arms round me close and strain me so that our hearts may break and our souls go free at last. Take me to that happy place of which you told me long ago, Berlin.

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀believe ⠀me, ⠀i've⠀⠀ had ⠀⠀five ⠀⠀divorces
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᵒ⠀⠀ ʸᵒᵘ ⠀⠀ᵏⁿᵒʷ⠀⠀ ʷʰᵃᵗ ⠀⠀ᶠⁱᵛᵉ ⠀⠀ᵈⁱᵛᵒʳᶜᵉˢ ⠀ ⠀ᵃʳᵉ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹒⠀⠀F⠀⠀⠀⠀⠀⠀I⠀⠀⠀⠀⠀⠀V⠀⠀⠀⠀⠀⠀E⠀⠀﹒⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀times⠀⠀⠀ I⠀⠀⠀⠀ believed⠀⠀⠀⠀ in ⠀⠀⠀⠀love⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Última⠀ hora ⠀es ⠀la ⠀misma ⠀para ⠀ todos.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀∫ ♕⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━⠀❛ I DON'T CARE AT ALL
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fold your arms round me close and strain me so that our hearts may break and our

Next

Language: English