Słyzzałaś, że będzie trzeba odrabiać wolne dni przez strajk w czasie wakacji lub w soboty?

Pierwszy raz słyszę
Nikt nam tego nie powiedział