Ask @Elmares_94:

Ən yaxın kitabı götür, 17-ci səhifəni aç və birinci sətirdə deyilənləri mənə de.:) marağlıdır🎀✨

Bu Məcəllədə istifadə olunan mülki, ailə və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik sahələrinin anlayışları, əgər bu Məcəllədə digər məna nəzərdə tutulmamışdırsa, həmin qanunvericilik sahələrində qəbul edilmiş mənada tətbiq edilir.

View more

Next