@ElodieHardinge

Przeniesione ゜

Ask @ElodieHardinge

Sort by:

LatestTop

⠀⠀ ⠀━━━━━━━⠀⠀ ⠀☆

⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀– ⠀K⠀e⠀e⠀p ⠀⠀ h⠀o⠀l⠀d⠀i⠀n'⠀⠀ o⠀n⠀ –
⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀You're not alone,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀together we stand
⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'll be by your side,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀you know,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'll take your hand
⠀⠀⠀⠀⠀⠀When it gets cold
⠀⠀⠀⠀⠀⠀And it feels like the end⠀ ❜
⠀⠀⊰ ⠀ ⠀https://jpst.it/2QQBW ⠀⠀⠀⊱ ⠀╱⠀✰ ⠀ @PUR3BL0OD ⠀⠀
Keep  holdin on 

Youre not alone

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❃ܙܓ

⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀– ⠀L⠀u⠀x⠀ i⠀n⠀ t⠀e⠀n⠀e⠀b⠀r⠀i⠀s⠀ –
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬⠀· · · ·⠀·⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀And⠀ ℐ ⠀think⠀ it's⠀gonna ⠀be ⠀a ⠀long, ⠀long⠀ time⠀═════
⠀⠀PART ⠀3⠀⊰ ⠀ https://jpst.it/2QpHM ⠀ ⠀⠀⠀⠀⊱⠀⠀⠀
⠀⠀PART⠀ 5⠀⠀⊰ ⠀ https://jpst.it/2QziY ⠀⠀⠀⠀⊱ ⠀⠀⠀♡⠀╱⠀ @crimsoncrow ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀ ...You're the broken one,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀but I'm the only one who needed saving⠀⠀
═════
Lux in tenebris

⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❃ܙܓ

⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀– First meet –
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬⠀· · · ·⠀·⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ℐ ' ve⠀ been⠀ hypnotized ⠀by ⠀the⠀ darkness⠀═════
⠀⠀⠀⠀⊰ ⠀ https://justpaste.it/Lux_in_tenebris_00 ⠀⠀⊱⠀⠀⠀♡⠀╱ @crimsoncrow ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀ ... And ⠀now⠀ ℐ ' m ⠀in⠀⠀ t⠀r o⠀u⠀b⠀l⠀e
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
════
First meet

People you may like

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀– # –
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬⠀· · · ·⠀·⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ℐ ⠀ had ⠀to⠀ fall ⠀so ⠀many ⠀times⠀═════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀ ...p⠀o⠀t⠀e⠀m
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀powróci mój szary⠀ ⠀ś⠀w⠀i⠀a⠀t
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀

⠀⠀ ⠀ ⠀♡ ⠀╱⠀╱ @notcisko

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀– ⠀PART 17 ⠀–
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀

⠀ ⠀⠀⠀⠀⁄⁄⠀ ❛ ⠀Close your eyes,
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ give me your hand, darlin'
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀Do you feel my heart beating
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀Do you understand
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀Do you feel the same
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀Am I only dreaming
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀Is this burning
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀an eternal flame...⠀❜
~
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. https://justpaste.it/ItCouldBeUs_017
notcisko

⠀⠀ ⠀ ⠀♡ ⠀╱⠀╱ @notcisko

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀– ⠀PART 15 ⠀–
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⁄⁄⠀ ❛ ⠀Something's gotta give now
⠀⠀⠀⠀⠀'Cause I'm dying just to make you see
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀That I need you here with me now
⠀⠀⠀⠀⠀'Cause you've got that one thing...⠀❜
~
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. https://justpaste.it/ItCouldBeUs_015
notcisko

My love. ♥️

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀– ⠀♡ ⠀–
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⁄⁄⠀ ❛ ⠀ Są takie wydarzenia, które – przeżyte wspólnie – muszą się zakończyć przyjaźnią... ⠀❜
~
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
My love

♡ ᵗ͇ᵃ͇ᵍ͇ ͇ʸ͇ᵒ͇ᵘ͇ʳ͇ ͇ᶜ͇ʳ͇ᵘ͇ˢ͇ʰ > oznacz do kogo wzdychasz kiedy nikt nie patrzy!

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀– ⠀ @notcisko ⠀–
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⁄⁄⠀ ❛ ⠀ Did I catch your attention?
⠀⠀ ⠀⠀⠀Yeah, when my world is falling apart
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀When there's no light to break up the dark
⠀⠀ ⠀⠀⠀That's when
⠀⠀ ⠀I ⠀⠀l⠀o⠀o⠀k ⠀⠀a⠀t⠀⠀ y⠀o⠀u⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀Like the stars hold the moon
⠀⠀⠀ ⠀⠀Right there where they belong
⠀⠀⠀ ⠀⠀And I know I'm not alone
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀When the waves
⠀⠀⠀ ⠀⠀Are flooding the shore
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀and I can't find
⠀⠀⠀ ⠀⠀my way home anymore
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀That's when
⠀⠀ ⠀I ⠀⠀l⠀o⠀o⠀k ⠀⠀a⠀t⠀⠀ y⠀o⠀u ⠀❜
~
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᵗᵃᵍ ʸᵒᵘʳ ᶜʳᵘˢʰ  oznacz do kogo wzdychasz kiedy nikt nie patrzy

⠀⠀ ⠀ ⠀♡ ⠀╱⠀╱ ⠀ @notcisko

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⁄⁄⠀"⠀It's the way that you know what
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ I thought I knew
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀It's the beat that my heart skips
⠀ ⠀ ⠀⠀ when⠀ I⠀'⠀m⠀ w⠀i⠀t⠀h⠀ y⠀o⠀u
~
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. https://justpaste.it/ItCouldBeUs_013
notcisko

⠀⠀⠀⠀


⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀– # –
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Rodzimy się w jeden dzień.
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ Umieramy w jeden dzień.
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀W jeden dzień możemy się zmienić.
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ I w jeden dzień możemy się zakochać.
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀j⠀e⠀d⠀n⠀e⠀g⠀o⠀ d⠀n⠀i⠀a.
Rodzimy się w jeden

♡ ⠀╱⠀╱ @notcisko

⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⁄⁄⠀"⠀So, before you go
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀Was there something I could've said
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀To make your heart beat better?
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀If only I'd have known
⠀⠀ ⠀⠀⠀y ⠀o ⠀u ⠀ h ⠀a ⠀d ⠀a ⠀ s ⠀t ⠀o ⠀r ⠀m ⠀ to ⠀ w ⠀e ⠀a ⠀t ⠀h ⠀e ⠀r
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. https://justpaste.it/ItCouldBeUs_011
notcisko

♡ ⠀╱⠀╱ @notcisko

⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⁄⁄⠀"⠀I'm still fixing all the cracks
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀Lost a couple of pieces when
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀I ⠀carried ⠀it ⠀home
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. https://justpaste.it/ItCouldBeUs_009
notcisko

♡ ⠀╱⠀╱ @notcisko

⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⁄⁄⠀"⠀I know you're somewhere out there
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ Somewhere far away
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ̶I̶ ̶ ̶ ̶w̶ ̶a̶ ̶n̶ ̶t̶ ̶ ̶ ̶y̶ ̶o̶ ̶u̶ ̶ ̶ ̶b̶ ̶a̶ ̶c̶ ̶k̶ ̶ ̶ ̶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. https://justpaste.it/ItCouldBeUs_007
notcisko

⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀


⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀– HEJ –
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ja przed Tobą się rozbieram,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀zrzucam zmięte, brudne myśli
⠀⠀⠀⠀⠀⠀I przed Tobą umieram
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀chore serce otwieram
⠀⠀⠀⠀⠀b⠀e⠀z⠀ z⠀n⠀i⠀e⠀c⠀z⠀u⠀l⠀e⠀n⠀i⠀a
HEJ  ja przed Tobą się

♡ ⠀╱⠀╱ @notcisko

⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⁄⁄⠀"⠀Dostrzegając jego wyciągniętą dłoń, nieśmiało ją chwyciła, zaciskając mocniej swoje palce, aż jej knykcie tylko bardziej zbielały. Nie zamierzała dłużej zaprzątać sobie głowy niechcianymi więzami krwi, tylko wrócić do tego, jak czuła się w towarzystwie Ślizgona... "
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. https://justpaste.it/ItCouldBeUs_005
notcisko

♡⠀╱⠀╱ @notcisko

⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⁄⁄⠀"⠀Kiedy wszystkie lekcje dobiegły końca, Elodie biegiem pobiegła do swojego dormitorium, gdzie rzuciła z siebie szkolne odzienie, zamieniając je na ciemny sweterk i proste spodnie. Włosy związała w niedbałego koka, nie zwracając większej uwagi na swój wygląd. To nie była przecież randka, a zwykle szukanie elfów... "
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. https://justpaste.it/ItCouldBeUs_003
notcisko

━ Hi beautiful ✦

notcisko’s Profile Photo✦ Theodore Nott — ϟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⁄⁄⠀⠀⠀H e y H a n d s o m e ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴋɴᴏᴡ I·ᴍ ɴᴏᴛ ɢᴏɪɴɢ ᴛᴏ ʙᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀ɪɴ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀᴅ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴛɪᴍᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Bᴜᴛ ᴏɴᴄᴇ ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴍᴇ﹐
⠀⠀⠀⠀⠀ I̷'l̷l̷ b̷e̷ f̷o̷r̷e̷v̷e̷r̷ i̷n̷ y̷o̷u̷r̷ h̷e̷a̷r̷t̷.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hi beautiful

⠀⊰ ⠀⠀⠀ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᶰᶤᶜᵉ ᵈᵃʸ, ˢʷᵉᵉᵗᶤᵉ. ♡

vnstopp4ble’s Profile Photoᵀʳᵃᵛᵉʳˢ ─ slytherin pride » ϟ

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⁄⁄⠀⠀⠀I wish you a good day too ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᶰᶤᶜᵉ ᵈᵃʸ ˢʷᵉᵉᵗᶤᵉ

♡⠀╱⠀╱ ⠀ @notcisko

⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀"Elodie pokręciła głową, chcąc odrzucić od siebie te myśli, kiedy to wpadła na plecy przypadkowego chłopaka rozsypując wokół nich swoje książki. Widząc jego szatę, spłonęła rumieńcem, czekając na obelgi z jego strony, ale to nie nastąpiło. Stało się coś przeciwnego..."
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. https://justpaste.it/ItCouldBeUs_001
notcisko

⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀“T⠀h⠀e⠀r⠀e are some things
⠀⠀⠀⠀⠀you can’t share without ending up
⠀⠀⠀⠀⠀liking each other,
⠀⠀⠀⠀⠀and knocking out a twelve-foot mountain
⠀⠀⠀⠀⠀troll is one of them.”
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.https://jpst.it/2uiSl
There are some things
you cant

Language: English