@Fetothelixtotheleefelix

i say felix you say lee

Ask @Fetothelixtotheleefelix

Điều thú vị của bạn trong mùa hè năm nay là gì?

Mình đã đi lên bằng hai bàn tay trắng = )) ứ thể tin nổi omg

Từ nào sẽ mô tả ngày của bạn hôm nay?

Great, nó không tệ như những gì mình vẫn đang nghĩ, ít ra thì mình không mất thứ gì, cơ bản vẫn mong là ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn, dù sao thì hôm nay cũng không phải là quá perfect 🤣 but it's ok

Language: English