Nigar ✌ also answered this question with: "Blinçaltının gücü belə bir kitab var baxa bilərsiz"