@G00D_RIDDANCE

isla. ⠀☆⠀ˎˊ˗

Ask @G00D_RIDDANCE

Sort by:

LatestTop

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒ ﹙ character ﹚jakiego znaku zodiaku jest Twój/Twoja bohater/ka - co to o nim/niej mówi?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
ʟᴠᴄɪꜰ  character jakiego znaku zodiaku jest TwójTwoja bohaterka  co to o nimniej

Related users

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒serdecznie zapraszam na wieczorek szczerości, który odbędzie się już 16 czerwca! Zachęcam do podsyłania pytań dla uczestników widniejących na liście https://jpst.it/3eGQ- ! ♡

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
Zapraszam!
ʟᴠᴄɪꜰserdecznie zapraszam na wieczorek szczerości który odbędzie się już 16

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i⠀⠀only⠀⠀talk⠀ ⠀into⠀⠀the⠀⠀mirror
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i'm⠀only⠀scared⠀of⠀getting⠀bigger
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⤿⠀⠀ ⠀⠀⠀ @MOONRVKER ⠀⠀⠀ ⠀⠀✉
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀( ⠀ ⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/3cIQS ⠀⠀ ⠀ ⠀ )
⠀⠀
ionlytalk

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Przekaż Danny'emu DeVito, że koleżanka po fachu śle całusy. ;>

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Danny oddzwania,⠀przesyła buziaki!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Przekaż Dannyemu DeVito że koleżanka po fachu śle całusy

+ 1 💬 message

read all

⠀⠀⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀send⠀⠀⠀⠀me⠀⠀⠀ ⠀every ⠀⠀⠀ song
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀that⠀keeps⠀you⠀up⠀from⠀sleeping
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i⠀⠀bet⠀i⠀⠀could⠀ recite⠀⠀them⠀all
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i ⠀⠀ won't⠀ ⠀forget⠀⠀ the⠀⠀ feeling
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀what⠀if⠀⠀you're⠀⠀my⠀⠀weakness?
⠀⠀⠀⠀
sendme every

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀so ⠀i wander ⠀through⠀these nights
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i ⠀ prefer ⠀ hiding ⠀ in ⠀ plain ⠀sight
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⤿⠀⠀ ⠀⠀⠀ @MOONRVKER ⠀⠀⠀ ⠀⠀✉
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀( ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/38QQ_ ⠀⠀ ⠀⠀ )
⠀⠀
so i wander throughthese nights
i  prefer  hiding

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ 📷 ﹚ ⧼ share a pic of your character's very personal moment

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the making of the latest song. ⠀⠀⠀⠀’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ʟᴠᴄɪꜰ    share a pic of your characters very personal moment

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀tell me more i would give all my time
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀your words felt like⠀a nursery rhyme
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⤿⠀⠀ ⠀⠀⠀ @MOONRVKER ⠀⠀⠀ ⠀⠀✉
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀ ⠀ https://jpst.it/38krm ⠀⠀⠀⠀⠀)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
tell me more i would give all my time
your words

⠀⠀

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀because look at me, i'm alone
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sitting ⠀ here,⠀ stayin'⠀ home
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀all of my self control kinda got

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀D⠀⠀I⠀⠀F⠀ ⠀F⠀ ⠀I⠀⠀C⠀⠀U ⠀⠀L⠀⠀T

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ...but i deserve it though
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ i⠀ deserve ⠀ it ⠀ though
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
because look at me im alone
sitting  here stayin

Language: English