Koji su inicijali imena i prezimena te osobe ko ti se svidja dugo, dugo ?

Ne mogu da pišem to, stvarno... Izvini :)

View more