koi rasteniq sa ustoi4ivi na zamursqvane

Съгласно редица автори, по своята газоустойчивост основните дървесните видове се отнасят към следните групи:
устойчиви: бяла акация, бяла топола, летен дъб, полски клен, хибридни тополи, миризлива върба, европейска листвекппп сребрист смърч, планински ясен, мекиш, трепетлика;
средно устойчиви: сребрист явор, веймутов бор, бял бор;
слабо устойчиви: черен бор, пондерозки бор, айлант, обикновен конски кестен, полски бряст, дребнолистна липа, обикновен смърч.