Какви треви и храсти се срещат в иглолистните гори?

В тези гори има много видове дървета, между
които кедър, кипарис, дугласка, ела, хвойна, агатис,
бор, подокарпус, смърч, секвоя и тис. Ниската
растителност също включва голямо разнообразие от
треви и храсти. Като структура тези гори са доста
прости и се състоят най-общо от две нива: висока
растителност и ниска растителност(орлова папрат, гъби, мечо грозде, червена боровинка, черна боровинка, бял имел, хвощ, зърнастец(храст до 6м.) и др.. Някои гори могат
да поддържат и междинно ниво от храсти. Боровите
гори поддържат тревиста ниска растителност, в която преобладават треви и тревисти
многогодишни растения и често стават жертва на екологически значими пожари.
Като разпределение:
Пояс на иглолистните гори /от 1300-1500 до 2000-2200м.н.в./. Представен в Рила, Пирин, Витоша и Западни Родопи. Характерни представители за пояса са белия бор, смърча, бяла и черна мура. Срещат се и формациите на брезата, трепетликата и елата. От храстите значително разпространение имат сибирската хвойна, черната и синя боровинка.