на каква дълбочина се развива кореновата система на кедъра

Хималайският кедър-Cedrus deodara - има плитка коренова система и страда от ветровали.
Другите кедри има по-дълбоки коренови системи, като достигат до 5 и повече метра