как да си отгледаме бадемово дърво

Бадемът вирее на всякакви почви, най-добре на канелени. Издържа на засушаване, затова успява на склоновете, най-подходящи са тези със северно изложение и места, където есента и пролетта настъпват без колебания на температурата.
Предпосадъчната подготовка се състои от почистване на стари дървета и храсти, пънове, камъни; изравняване и нивелиране на почвената повърхност, терасиране; почвообработки и торене. Върху
изравнената повърхност при възможност се разхвърля равномерно 4-5 тона на декар прегорял оборски тор. След това се риголва на дълбочина 50-60 см или се изорава на 30-35 см. Изораването трябва да предшества с няколко месеца засаждането. Извършват се обработки за наситняване и подравняване на почвената повърхност и механизирано изкопаване на посадъчните дупки /обикновено с размери 60/60/60 см/. Засаждането се извършва с посадъчен материал, отговарящ на Държавния стандарт. Необходими са 42 броя фиданки на декар.
Разстоянията на засаждане са 6 до 7 м между редовете и 4 до 5 м вътре в редовете.
Ако площта не е наторена предварително, желателно е това да се извърши при засаждането. Размесва се една кофа разложен оборски тор с 80 г двоен суперфосфат. Тази смес заедно с толкова почва, по възможност от най-горния слой, се насипва в основата на дупката. Поставя се дръвчето и се засажда с останалата почва от изкопаването на дупката. След добро притъпкване се полива с 20 литра вода. Около дръвчето се прави чашка, която ще е нужна за следващото поливане, а и да погълне повече влага от дъждовете. Есенното засаждане има предимства пред пролетното. В топлите зимни дни кореновата система на дръвчетата нараства и
засадените през есента имат по-голям прираст през първата вегетация. По време на засаждането се слага и посадъчния кол, който не бива да бъде по-висок от бъдещите долни скелетни клони. При есенно засаждане на младите фиданки стъблата се увиват с подходящи материали против нагризване от зайци и др.
Опрашването на цветовете на бадемите се извършва предимно от пчелите. За всеки 10 дка от насаждението трябва да се предвидят по две пчелни семейства.
Най-подходяща система за поддържане на почвената повърхност в бадемовата градина е черната угар.
Осъществява се чрез есенна оран на 14-16 см и няколко обработки на 8-10 см през вегетацията. Разрохкването на горния почвен слой подобрява водния и хранителен режим на почвата и унищожава плевелите. В междуредията на младите бадемови градини могат да се засеят бобови култури, лук и др. Културите, които се поливат до късно през есента, удължават растежа на дърветата и намаляват студоустойчивостта им, поради което се избягват. В междуредията могат да се отглеждат и ягоди, но съществува проблем с отровните пестициди, използвани при бадемите. Междуредовите култури се засяват на 1 метър разстояние от редовете на дърветата. След 3-4 години короните на дърветата израстват и почвата се поддържа в черна угар.