Защо здравословният начин на живот е толкова модерен в момента?

Защото нашите родители, баби и дядовци, пият по една шепа с лекарства?! Очевидно, трябва да се промени нещо?! Иначе ще станем спонсори на фармацията!
А най-голямата тайна на здравето се крие в храненето и спорта!

The answer hasn’t got any rewards yet.