Ask @Greenteam:

кое борче дава кислород и вечерно време

Борчето е иглолистно. Те дават кислород целогодишно. Но ето да знаете, че и широколистните са много важни за земята.
Нищо не е в състояние да замести дърветата, а те са измествани все повече от живота ни; това го влошава. Списъкът с ползите от тях е дълъг и разнообразен. Ето само няколко. Съвременните изследвания показват, че дърветата отделят фитонциди с бактерицидно действие. Тези летливи вещества са биологично активни и унищожават или потискат растежа и развитието на ред болестотворни микроорганизми. В най-голяма степен правят това иглолистните – бор, ела, смърч. Хектар иглолистна гора филтрира 30-35 тона прах годишно, а широколистната около 50-70 тона. Пак за година хектар дъб произвежда 830 кг кислород, а борът или смърчът – 540 кг. Установено е, че горският въздух е наситен с отрицателни йони, които стимулират жизнените процеси.
Място за тях
Как непосредствено да се усети това благотворно въздействие? Ако се засадят иглолистни дървета от север на дома, той е защитен от студените северни ветрове. С ред широколистни дървета с подлес от храсти от страната на натоварено улично движение шумът ще е 4 пъти по-малко, а прахът ще намалее поне два пъти. Растителността поглъща повече и излъчва по-малко от падналата върху нея топлинна енергия и така разликата в температурите между градските части и зелените площи достига до 10-12º C. Дърветата повишават и влажността на въздуха, което се отразява положително на нашето усещане за топлина.
Кои са подходящите
При избора на дървета за засаждане съобразяването с местните климатични условия е задължително. Красиво цъфтящите албиция (Albizia julibrissin), лагерстремия (Lagerstroemia indica) и вечнозелената магнолия (Magnolia grandiflora) не понасят много студен климат. Може да се използват по Черноморието и югозападната част на страната или в единични случаи на защитено от ветрове място и с южно изложение. Навсякъде добре се развиват ясен (Fraxinus sp.), явор (Acer sp.), чинар (Platanus sp.), бреза (Betula) и др. Широколистните видове предоставят много възможности. Чудесен избор е липата заради уханието или чинарът – никой климатик не осигурява такава прохлада като сянката му.
Да не забравяме, че
Каквото и широколистно дърво да се вземе, трябва да се засади на не по-малко от 5 м от сградите (заради короната), а по закон – на 3 м от границата на имота. Ако се групират, дърветата трябва да бъдат нечетен брой. Декоративните групи могат да включват иглолистни и широколистни дървета, само широколистни и само иглолистни.
Дървесните групи се допълват от различни видове храсти. Красиво съчетание са група иглолистни с цъфтящи храсти – особено през есента, когато ярките жълти и червени окраски изпъкват на фона на вечнозелени дървета. Препоръчително е подобно съчетание (например бреза със смърч и червен дъб) да се разполага по периферията на парцелите, за да може да се наблюдава отдалеч. Пейзажът става още по-вълнуващ, ако декоративната група е повдигната на малък хълм. Впрочем сезонната динамика прави градината привлек

View more

Къде около РУСЕ има съобщества от трепетлики или се среща по често?

Вероятно имате, но ние не успяхме да намерим информация за това.
Все пак знаете ли това:
Трепетлика, Осика Populus tremula е листопадно стройно дърво със силно разклонена широка корона, до 25-30 м високо. Кората му дълго време запазва зеленокафявия цвят на младите клонки и е гладка, при старите е силно напукана. Цветните пъпки са по-едри и топчести, а вегетативните - продълговато-яйцевидни и лепкави. Листата на дългите клонки са закръглени или триъгълно елиптични, неправилно тъпо назъбени, голи, 3-7 cм дълги и приблизително толкова широки, с дълги странично сплеснати дръжки. Цветовете са еднополови двудомни, събрани в овласени реси. Цъфти през месеците април-май Семената са дребни, жълтозелени и овласени. Трепетликата се среща в цялата страна докъм 1700 м н. в. край реки и в планински райони. Образува и самостоятелни съобщества на мястото на пожарища, ветровали и др.

View more

Къде в България има естествени високопланински брезови гори? Къде в Рила има такива на височина от поне 1700м? Наистина ли по нашите брези расте гъбата чага?

Разпространение в България. Горите от бяла бреза заемат около 7000 ha в Рило-Родопския масив, Стара планина, Осогово, Плана и др. в диапазона от 750–800 до 1750–1850 m надм. вис. Най-широко разпространение имат в Родопите и Етрополския Балкан.
Консервационно значение. В брезовите гори се срещат някои висши растения с природозащитно значение – Lathraea rhodopaea, Pinus peuce, Pyrola media и др., както и консервационно значими видове гъби – Clavicorona pyxidata, Hymenogaster luteus, Lactarius spinosulus.
Около Доспат на 1200м.н.в. има брезови масиви, като брезовите гори днес са запазени само на някои места, поради изсичането им с цел засаждане на иглолистни гори. Преди около 50-100 години брезовата гора е била много обширна и е обхващала местностите „Усоя“, „Ливаде“, „Осича“, „Побен камък“, „Вриз“, „Горното Гробе“, „Ленища“ и други местности от Жижовското землище. Освен бреза и дъб се срещат и габър, леска, бяла и черна елша, върба и други.
Естествени чисти и смесени гори с доминиране на бяла бреза (Betula pendula) и участие на обикновен смърч (Picea abies),бял бор(Pinus sylvestris),обикновена ела(Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica),бяла мура(Pinus peuce)и трепетлика(Populus tremula). Срещат се фрагментарно, на малки площи в почти всички планини в България. Развиват се предимно върху каменливи свежи кисели кафяви горски почви (Cambisols). Бялата брезае пионерен вид, срещащ се естествено на групи или единично в мезофилни иглолистни и букови гори. В резултат на естествени или антропогенни сукцесии, на мястото на унищожени или разстроени гори тя формира вторични чисти и смесени съобщества. Благодарение на добрата си репродуктивна способност брезата бързо заема площи, освободени от коренната растителност при ветровали, снеголоми, пожари и лавини. В някой случаи тя се настанява и на изоставени пасища и ливади. Често брезата е основен едификатор, а в подлеса преобладават смърч, бук или ела. В тревния етаж взимат участие най-често мезофитни видове характерни за иглолистни и букови гори (Calamagrostis arundinacea,Chamaenerion angustifolium (= Epilobium angustifolium), Deschampsia flexuosa,Epilobium montanum, Euphorbia amygdaloides, Luzula luzuloides, Poa angustifolia, P. nemoralis, Rubus idaeus, Senecio nemorensis, Trifolium medium, Vaccinium myrtillus, Veronica urticifolia и др.).

View more

Привет В софия съм и искам да засадя дръвче край блока. Искам да е широколистно, да расте сравнително бързо и да става поне 12-15 метра високо. Ако може да е декоративно, за да не го налазят "братята", че така унищожиха предишните. Кажете от къде купя и кога да засадя.

Направо отиди в някой от Софийските разсадници и говори с озеленителите в тях.
Положението е такова, че има огромни опции за засаждания, но ти сам(а) трябва да решиш какво.
Засажданията се извършват през пролетта до месец април 10-15-ти, и есента до 5-10 декември. Всичко зависи от времето, но в общи линии е това.

View more

как да засадя райска ябълка

Засей ги в най- обикновена почва, каквато например ползваш за мушката. Поливането да е умерено. Най- добре дръж посятите семена на студено - в по-хладна стая , или на остъклен балкон. През март, като се затопли времето, ще поникнат и твоите семки. В момента съществуват над 1000 сорта райска ябълка и доколкото знам всичките са произлезли от семе. Така, че ако не се възпроизведе същия сорт, ще има голяма вероятност да създадеш нов сорт. Самото диво растение си е с едри плодове, така , че няма причина твоето да е с дребни.
Вида е двудомен, така че има отделно мъжки и женски растения, въпреки, че има и изключения.
Семената трудно поникват и затова е препоръчително да престоят около 90 дни на студено, например в хладилник... След това се изваждат и трябва да се посадят в по-дълбок съд, защото развиват дълъг корен, който започва да нараства преди самото растение да излезе над повърхността, и ако е плитък, израствайки, той ще изкара семката от земята. Семената се садят на около 5см дълбочина и се държат при температура 21-30°С и докато поникнат може да минат 6-8 седмици...
След това, растенията трябва да се засадят на открито още след първия им сезон, предполагам след първата им година, защото ако се оставят така по-късно има опасност да се прекъсне корена им и растението да загине. Дърветата растат най-добре на слънчево място, предпазено от вятър, с добре дренирана почва...

View more

ботаническото име на райската ябалка

Райската ябълка (Diospyros kaki) е вид растение от семейство Абаносови (Ebenaceae).
Райската ябълка произхожда от Китай и Япония. Ботаническото ѝ наименование идва от гръцки – „diospyros“, което означава „божествен огън“. В страните от Средиземно море и Америка е пренесена още през XVIII в., а в България – около 1935-1940 г. В България се отглежда по Черноморието и градовете Пловдив, Сопот, Карлово, Сливен, Хасково, Ивайловград, Сандански и Петрич и освен като райска ябълка, се знае и като „медовина“. Райската ябълка се отглежда предимно в субтропичния климатичен пояс. Повечето от сортовете издържат без повреди при температури до -20 градуса. Цъфти късно през пролетта – през май. Дървото достига до 8-10 метра височина. Започва да дава плодове на 3-4 годишна възраст. Може да имат закръглена, закръглено-сплесната, овална или късо-конусовидна форма. Характерен признак е четириделната елипсовидна чашка, която след узряването остава на плода.

View more

Възможно ли е да получа помощ за залесяването на 5 дка изсечена частна гора, като ще осигуря посадъчния материал. Гората се намира на 10 км от Етрополе.

Emilia Vasileva
Да естетсвено. Дайте ми информация на мейл: greenteambg@gmail.com или на телефон 0878973054

View more

на кои склонове е най благоприятно да се засаждат бадеми

У нас най-подходящи условия за развитие на тази култура има по крайбрежието на Черно море, южните склонове на Стара планина, южните склонове на Средна гора, чирпанските възвишения, Сакар планина, склоновете по Източни Родопи обхващащи Хасковски и Кърджалийски окръг, части от северните Родопи обхващащи части от Пловдивски окръг, крайдунавския район от Силистра до Лом и Югозападния район включващ терени в Благоевградски окръг. Бадема се развива и плододава най-добре в райони, където зимата не е с големи температурни колебания, с мека пролет без чести повратни мразове и продължително лято. Допустима надморска височина за промишлени насаждения е 600 м. По отношение на влагата бадема е най-сухоустойчивия овощен вид отглеждан у нас.
За успешното му отглеждане без напояване е достатъчна годишна сума на валежите в рамките на 500-700мм. Трябва да отбележим обаче, че при валежи над 1000 мм дърветата изпадат в угнетено състояние и спират да се развиват. По отношение на почвата бадема е невзискателен, стига тя да е достатъчно дълбока и аерирана.

View more

Как си представяш бъдещето?

Това е само мое мнение и не ангажирам никой с него!
Спокойно, мирно и щастливо. Изпълнено с възможности и свобода. Вярата ще се отдели от религията и всеки ще бъде свободен и напълно задоволен. Хората ще са на по-високо духовно ниво, по-осъзнати и добри. Сегашните вярвания ще съществуват, но те ще носят духовните измерения и личната връзка, а не показност, финансова ангажираност и институция. Ще може да се пътува във времето и пространството, но това ще е право на най-високо съзнателните индивиди(за другите подобно пътуване няма да е за препоръчване). Няма да има пари. Всичко нужни неща ще присъства наявсякъде, но заменната единица ще бъде рангове, които ще определят статута на една нация и индивидуален. Ако искаш да притежаваш нещо, ти ще можеш да го притежаваш с минималния статут за твоя ранг. Ако искаш повече, ще има механизми да си издигнеш ранга. За всеки, който страда поради някаква причина ще има места, където да се отдаде на размисли и анализиране на проблемите. Никой няма да се страхува от смъртта, защото ще бъде доказано, че тя е само преход, между различните светове, в които може да пребивава Душата- нашата най-голяма реалност. Няма да има войни, престъпленията ще се наказват с изпращане в трудови колонии, в които всичко започва с възпитание, обучение и изпити.
Образованието ще се разчупи и няма да има оценки а точкова система, като най-голям дял в получаването на точки, ще бъде желанието да се увъвършенстваш, отдадеш и служиш на дадена кауза или професия. Уменията ще се затвърждават чрез нови начини на обучение.
Политиците ще изчезнат и на тяхно място ще има консолидирана федерация на нациите, които ще се занимават основно с благосъстоянието на човечеството и запаване благата на планетата.
Ще се направи контакт с чужди форми на живот, с които ще се обменя опит и знания.
А бе въображение:)

View more

От къде мога да си взема разсад за кашу и каква му е цената?

Кашу (Anacardium occidentale L.) е от семейство Anacardiaceae. Общоприето наименование е кашу, кашу-ябълка, кашу ядки. Родина на кашуто е Бразилия.
Имало е кашу в опитната станция за южни култури в Поморие преди 10 ноември. Така, че може да расте у нас и ражда. Но то е от расенията, които растат на изключително варовикова почва, иначе не раждат. И варовика се постига не просто с вар, а с намиране на място с варовикова почва или такава. у нас много рядко се среща такава.
Кашу е бързо развиващо се дърво с ниски клони и гъста корона. Достига височина от 7-12 метра. Листата са жилави, овални, 10-20 сантиметра на дължина и 5-10 сантиметра в ширина. Цветовете са малки, жълто-розови, ароматни, събрани в малки метлици 10-20 сантиметра, цъфтят през пролетта или началото на лятото. В една метлица цветовете могат да съществуват заедно в три вида: мъжки, женски и разнополови. Броят на плодовете зависи от броя на разнополови цветове, които не се нуждаят от опрашване. Плодовете узряват 3 месеца след цъфтежа.
Плодът му е наричан най-често "кашу ябълка" и силно напомня на голяма круша или дюля с червен цвят. В долната й част се намира мъхест бъбрековидна черупка, в която се крие една ядка кашу. Всяка кашу ябълка дава една ядка, а едно дърво може да даде до 300 плода в година. Ябълката има крушовидна форма, покрита с жълта, оранжева или червена восъчна ципа, около 7-10 сантиметра дължина и 5 сантиметра в диаметър. Месото е жълто, влакнесто, стипчиво, много сочно, има сладко-кисел вкус и аромат. Кашу ядката е с дължина около 3 сантиметра с необичайна форма, потопена в отровно масло, по време на узряването променя цвета си от зелен на зеленикаво-сиво или зеленикаво-кафяво. При узряването, плодовете падат на земята. Плодовете трябва да се консумират веднага след опадането, защото са много нетрайни.
Кашу ябълката се яде в прясно състояние или от сока се правят желета, безалкохолни напитки и вино. Това е отличен източник на витамин C (100 грама съдържат повече от 500% от минималната дневна потребност) и микроелементи. Черупката съдържа отровно масло, затова ядките трябва задължително да са пържени до пълното изпаряване на маслото по специален начин (дори и малко количество масло може да предизвика отравяне). След печене и почистване на остатъците от кожата, те се ядат. Кашуто е една от най-вкусните ядки, съдържа много масло и протеини.
Обикновено кашуто се размножава от семена. Те се накисват за 2 дни във вода, която се сменя два пъти на ден (избягвайте попадането на вода върху кожата, може да предизвика силно дразнене). След това се засаждат по една в контейнер с обем от 1-2 литра. Разсадът е готов след 2-3 седмици. Растението расте много бързо и започва да плододава 2 години след засаждане.
Предпочита пряка слънчева светлина или полусянка. Кашуто расте добре и дава плод в контейнер с лека, добре дренирана почвена смес. За да се даде конкретен размер и форма е необходима периодична резитба. Дървото се стреми да расте безпорядъчно, произвежда странични разклонен

View more

здравеите искам да очаствам в някакaв вид залесяване с една дума искам да съдя дървета каде мога да отида и да участвам в някаква бригада или нещо такова.

Ако искате да го правите срещу заплащане, е добре да отидете до най-близкото Горско стопанство и да попитате там.
Ако искате да го правите с хубави хора, доброволци, можете да следите нашата страница, където всеки сезон има залесявания:
Група https://www.facebook.com/groups/greenteambg/
Страница: https://www.facebook.com/greenteambg

View more

Как мога да намеря името на една трева, сребристо- зелена е , с дълбок до 30 см конусовиден и неразклонен корен, кафяв на цвят .Виждала съм я върху скали.

Тази информация не е достатъчна за някакъв правилен отговор.
Възможно е да търсите Мурсалски чай: SIDERITIS SCARDICA

View more

имате ли фирма green pice в бургас?

Ние нямаме никакви фирми и не се занимаваме с комерсиана дейност.
Всички в Зеления Отбор сме доброволци и работим за повдигане екологичната култура на хората и на нас самите.
Повече инфо
www.greenteambg.com

View more

каква е цената на 7 метров сребрист смърч

Цените варират според местонахождението и разсадника,
но това са ориентировачните цени:
Сребрист смърч Picea pungens oт 2 м 80лв.
Сребрист смърч Picea pungens oт 0.5 до 1 м 45лв.
http://platans.eu
Сребрист смърч Picea pungens glauca Kaibab контейнер-10л 30-40см 15.00лв.
Сребрист смърч Picea pungens glauca Kaibab контейнер-2л 20-30см. 10.00лв.
http://www.bgforest.com/
Има и тук http://ozelenqvane.run-bg.com/

View more

Зщо падат листата на бадема

Общата информция е тази:
Загубите от болестите и неприятелите по бадема биха били значително по – малки, ако при създаване на насаждения се използват дървета от устойчиви сортове. Химичната борба, пък ще бъде по – ефикасна, ако се предшества от унищожаване на заразата от болести и неприятели чрез изрязване на болните и изсъхналите леторасти и чрез събиране и унищожаване на червивите плодове и на опадалите листа. За ограничаване на повредите от бадемова листна оса допринася твърде много и дълбоката есенна оран на почвата в бадемовите насаждения Пълно опазване на бадемовите насаждения от болести и неприятели се постига, ако тези мероприятия се последват от: пръскане с 1 % бордолезов разтвор или 0,25 % пероцин 75 Б преди цъфтежа; пръскане с 1 % бордолезов разтвор или 0,25 % пероцин 75 Б и 0,15 % вофатокс 30 веднага след прецъфтяването; пръскане със същите препарати около 10 – 15 дни по – късно и с 0,15 % вофатокс 30 или 0,2 % залон РМ 30 през юли. Последното пръскане е насочено срещу бадемовия семеяд.

View more

как се засажда летен дъб

За домашни условия.
Веднага след падането на жълъдите се събират. Прави се една повдигната леха(примерно 1м на 0,5м). Слагат се жълъдите в нея(полегнали). Покрива се със слама и се оставя за зимата. През пролетта ще поникнат първите дъбчета. През лятото ги пазете от пресушаване. И в късна есен са готови за присаждане.

View more

присажда ли се магнолия на калем и кога

Размножава се чрез семена, които обаче бързо губят кълняемостта си. Затова ги стратифицирайте (чрез пролетно засяване) или засейте на открито есента веднага след узряването им. Прилага се и размножаване чрез отводи, зелени резници, присаждане върху семеначета. Най-добри подложки са M. tripetala, M. acuminata.
Най-бърз е методът със зелени резници, които се берат от средата на юни и залагат във влажен пясък под стъкло в студени парници. При този метод зимата е голям проблем, защото въпреки рогозките и завивките, с които се покриват стъклата на парниците, голяма част от резниците измръзват и загиват. Най-сигурен начин е присаждането на калеми от по-едроцветни видове, като магнолия кобус се използва за подложка. Винаги се прави при спящо положение в началото на пролетта или в края на есента.
Тук се виждат видовите присаждания:
http://www.youtube.com/watch?v=3Y83RBnuToU - под кора
http://www.youtube.com/watch?v=AwOjsdM2zVk&feature=related - присаждане на разцеп
http://www.youtube.com/watch?v=QT15dAusFcw&feature=related - омеговидна копулация
http://www.youtube.com/watch?v=8gyNyHBWqA0&feature=related - присаждане кози крак
http://www.youtube.com/watch?v=T48uGvO5Er0 - chip budding
http://www.youtube.com/watch?v=Q0e2SuupqCM - t- budding

View more

От къде може да се купи дръвче за засаждане?

Ние намерихме тази информация в Гугъл.
Споделяме я с вас:
http://www.zeleno.bg/
http://nurserybg.eu/cmsj/index.php?option=com_contact&view=category&id=36&Itemid=230&lang=bg
http://razsadnici.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/
http://www.business.bg/o-32/razsadnici-oranzherii/c-214/sofia.html
Успешна година и много посадени фиданки!
Зеленият Отбор на България,
Green Team Bulgaria

View more

цена за фиданка бадем

Цените варират между 2 и 5лв.
Виждаме, че при търсене в Гугъл се появяват веднага някой по активни производители. Цената я видяхме от тук: Лицензиран овощен разсадник ПЕПИНИЕРО: Атанас Георгив 0888979825

View more

Привет! Моля за малко дендрологична помощ. Моля определете вида на това дърво по тези снимки. Дървото е намерено като дървено трупче в Южен парк в София. http://forum.xenos-bushcraft.com/misc.php?action=pun_attachment&item=403&download=0 http://forum.xenos-bushcraft.com/misc.php?action=pun_attachmen

За съжаление линковете не отварят правилната страница?! И на двете се изписа "Bad request. The link you followed is incorrect or outdated."

View more

какви реки има в зонната на иголистните гори

Този въпрос е зададен с цел потвърждаването на негативната роля на иглолистните, но това не е вярно. Темата е многопластова и едва ли може да се даде еднозначен отговор.
А директният отговор ще намерите в картата на България: Всички реки излизащи от Рила, Пирин, Родопите и Витоша планина.

View more

Next