@H3LLBLAZ3R

⠀;⠀⠀CONSTANTINE.⠀⛦

Ask @H3LLBLAZ3R

Sort by:

LatestTop

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ to character ﹚ ⧼ show me your darkest side

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif⠀⠀⠀⠀━ this demon requires a ⠀❛sacrifice❜,
⠀⠀⠀⠀only a body can hold it⠀:
⠀⠀⠀⠀a live, h̶ u̶ m̶ a̶ n̶⠀b̶ o̶ d̶ y̶

⠀⠀⠀⠀━ it was your plan all along, wasn't it?
⠀⠀⠀⠀you s̷n̷e̷a̷k̷y̷ ̷b̷a̷s̷t̷a̷r̷d̷.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᵉ̣ᵛ̣ᵉ̣ʳ̣ʸ̣ᵒ̣ᶰ̣ᵉ̣ ̣ʷ̣ʰ̣ᵒ̣ ̣ᵖ̣ᵘ̣ᵗ̣ˢ̣ ̣ᵗ̣ʰ̣ᵉ̣ᶤ̣ʳ̣ ̣ᵗ̣ʳ̣ᵘ̣ˢ̣ᵗ̣ ̣ᶤ̣ᶰ̣ ̣ᵐ̣ᵉ̣⠀━━⠀ᵈ̣ᶤ̣ᵉ̣ˢ̣
ʟᴠᴄɪꜰ to character   show me your darkest side

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀❛ @dream__lord ;⠀calm as they may be
⠀⠀⠀⠀demons⠀wait patiently⠀for a reason to
⠀⠀⠀⠀wake and⠀c r a w l⠀back to my ear

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❯❯❯❯❯❯⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/395PP
dreamlord calm as they may be
demonswait patientlyfor a

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ 09.03 ﹚⠀❛⠀światowy dzień DJ-a ⧼ jaką piosenkę Twoja postać nuci pod prysznicem?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif

Related users

Dalej masz romans z Zataną?
⠀⠀⠀⠀if it came down to ⠀ a choice between
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ m e⠀⠀&⠀⠀t h e⠀⠀w o r l d
⠀⠀⠀⠀which⠀ ⠀⠀would⠀⠀⠀you⠀⠀⠀choose?

⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ, ᴢᴇᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɪ'ᴅ ᴄʜᴏᴏꜱᴇ ʏ ᴏ ᴜ⠀-⠀ᴇᴠᴇʀʏ ᴛɪᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀❞
Dalej masz romans z Zataną

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ to character ﹚what is your biggest secret?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif⠀⠀⠀⠀I wake up every morning, and for the
⠀⠀⠀⠀first five minutes of the day, I imagine

⠀⠀⠀⠀t̷h̷a̷t̷ ̷e̷v̷e̷r̷y̷o̷n̷e̷ ̷I̷ ̷c̷a̷r̷e̷ ̷a̷b̷o̷u̷t̷ ̷i̷s̷⠀d̵̷ e̵̷ a̵̷ d̵̷

⠀⠀⠀⠀I lie there, and...⠀ ⠀I meditate on that
⠀⠀⠀⠀so that when it⠀❛inevitably❜⠀happens
⠀⠀⠀⠀it⠀⠀ L E S S E N S ⠀⠀the ⠀⠀ B L O W
ʟᴠᴄɪꜰ to character what is your biggest secret

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀❛ @dream__lord ; you have no idea how
⠀⠀⠀⠀long the⠀d a r k⠀lasts when you cannot
⠀⠀⠀⠀c l o s e⠀your eyes to it

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❯❯❯❯❯❯⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/34ZZ3
dreamlord  you have no idea how 
long thed a r klasts when

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❨⠀♪⠀❩
⠀⠀⠀⠀death or glory becomes just another story;
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⦗1⦘⠀korn⠀⁕⠀rotting in vain
⠀⠀⠀⠀⦗2⦘⠀cobra starship⠀⁕⠀hot mess
⠀⠀⠀⠀⦗3⦘⠀kaleo⠀⁕⠀way down we go
⠀⠀⠀⠀⦗4⦘⠀barns courtney⠀⁕⠀rather die
⠀⠀⠀⠀⦗5⦘⠀hozier⠀⁕⠀talk
death or glory becomes just another story

1kornrotting

John Constantine. Jaki jest powód dla którego wzywasz moje imię każdej nocy?

dream__lord’s Profile Photoᗫᖇᙍᗅᙢ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵉⁿᵈˡᵉˢˢ⠀⠀⠀⠀długo każesz czekać na siebie,⠀ ⠀⠀ Morfeuszu
⠀⠀⠀⠀nie uciekł ci jeden z Koszmarów, władco snów?
⠀⠀⠀⠀truje mi tyłek każdej nocy,⠀brak snu przez parę
⠀⠀⠀⠀nocy z rzędu utrudnia mi robotę, wiesz?

⠀⠀⠀⠀wpadnij na dłużej, opowiem ci więcej, love. 😽
John Constantine Jaki jest powód dla którego wzywasz moje imię każdej nocy

│John, what the hell you are done this time? Lucifer asks about you.

MAJO_NO_YORU’s Profile Photo│⠀ℬ ʳᵉᵅᶰᶰᵅ W A Y N E ❜
⠀⠀


⠀⠀⠀⠀oh, does Lucifer miss me? sadly, it's one-sided
⠀⠀⠀⠀but I will whisper you a secret, luv:
⠀⠀⠀⠀he's damn⠀a n g r y⠀when outplayed in cards
John what the hell you are done this time Lucifer asks about you

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀


⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀my talent’s for⠀L Y I N G
⠀⠀⠀⠀for sticking the knife in when people least expect it
⠀⠀⠀⠀then walking away with ⠀a⠀s m i l e⠀ &⠀ a⠀w a v e
⠀⠀⠀⠀before they even realise they are⠀ ⠀⠀b l e e d i n g
my talents forL Y I N G
for sticking the

Language: English