@HEARTXFSEA

⠀⊱⠀ ℱatma⠀Senay⠀ஐ⠀﹚

Ask @HEARTXFSEA

Sort by:

LatestTop

⠀ ⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ʜᴏʟᴅ⠀⠀⠀ᴍᴇ⠀⠀⠀ ᴀɴᴅ⠀⠀ ⠀ʟᴏᴠᴇ⠀⠀⠀ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ . ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀ . ⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊱⠀ ♚ ⠀Just wanna touch you⠀♚⠀ ⊰
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ғᴏʀ⠀ ᴀ ᴍɪɴᴜᴛᴇ ᴍᴀʏʙᴇ ᴛʜʀᴇᴇ⠀sᴇᴄᴏɴᴅs
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᶦˢ⠀ᵉⁿᵒᵘᵍʰ⠀ᶠᵒʳ⠀ᵐʸ⠀ʰᵉᵃʳᵗ⠀ᵗᵒ⠀ᑫᵘᶦᵗ⠀ᶦᵗ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬⠀⠀⠀ https://jpst.it/38NVi ⠀ ⠀▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬ ⠀ ❛ @hawrylovelmustafa ❜ ⠀ ▬▬
⠀⠀⠀
ʜᴏʟᴅᴍᴇ ᴀɴᴅ ʟᴏᴠᴇᴍᴇ

⠀ ⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ʟᴏᴠᴇ ⠀ ɪs ⠀ ᴊᴜsᴛ ⠀ ᴀ ⠀ʜɪsᴛᴏʀʏ ⠀ ᴛʜᴀᴛ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ . ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀ . ⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊱♚ ⠀they may prove and when⠀♚⊰
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ʏᴏᴜ'ʀᴇ⠀ ɢᴏɴᴇ, ⠀ɪ'ʟʟ⠀ ᴛᴇʟʟ ⠀ᴛʜᴇᴍ⠀ ᴍʏ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ʀᴇʟɪɢɪᴏɴ's ʏᴏᴜ.⠀ᴡʜᴇɴ ᴘᴏɴᴛɪᴜs ᴄᴏᴍᴇs
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᴛᴏ⠀ᴋɪʟʟ ᴛʜᴇ⠀ᴋɪɴɢ ᴜᴘᴏɴ⠀ ʜɪs⠀ᴛʜʀᴏɴᴇ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ᴵ'ᵐ⠀ʳᵉᵃᵈʸ⠀ᶠᵒʳ⠀ᵗʰᵉᶦʳ⠀ˢᵗᵒⁿᵉˢ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬⠀⠀⠀ https://jpst.it/37xEK ⠀⠀ ▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬⠀⠀❛ @crimean__prince6 ❜ ⠀ ▬▬
⠀⠀⠀
ʟᴏᴠᴇ  ɪs  ᴊᴜsᴛ  ᴀ ʜɪsᴛᴏʀʏ  ᴛʜᴀᴛ

⠀ ⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀"ᴀ⠀⠀ʟɪᴛᴛʟᴇ⠀ ᴡɪᴄᴋᴇᴅ,"⠀ ᴛʜᴀᴛ's⠀⠀ᴡʜᴀᴛ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ . ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀ . ⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊱⠀⠀ ♚⠀⠀⠀he⠀calls⠀me⠀⠀⠀♚⠀ ⠀⊰
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᴄᴀᴜsᴇ ⠀⠀ ᴛʜᴀᴛ's⠀ ⠀ ᴡʜᴀᴛ ⠀ ⠀ɪ⠀ ⠀ ᴀᴍ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵃᵗ'ˢ⠀ʷʰᵃᵗ⠀ᴵ⠀ᵃᵐ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬ ⠀⠀ https://jpst.it/36T4e ⠀⠀⠀▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬⠀⠀❛⠀ @satansxservant ⠀ ❜ ⠀ ▬▬
⠀⠀⠀
ᴀʟɪᴛᴛʟᴇ ᴡɪᴄᴋᴇᴅ ᴛʜᴀᴛsᴡʜᴀᴛ

Related users

⠀ ⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᴏʜ,⠀ʙᴀʙʏ ɪᴛ's ᴀʟʀɪɢʜᴛ ɴᴏᴡ,⠀ʏᴏᴜ ᴀɪɴ'ᴛ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ . ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀ . ⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊱ ⠀ ♚ ⠀gotta flaunt for me If⠀ ♚ ⠀ ⊰
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ⠀ ɢᴏ⠀ᴀɴᴅ⠀ᴅᴜᴛᴄʜ⠀ʏᴏᴜ⠀ᴄᴀɴ ⠀sᴛɪʟʟ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᵗᵒᵘᶜʰ⠀ ᵐʸ⠀ ˡᵒᵛᵉ⠀ ᶦᵗ'ˢ⠀ ᶠʳᵉᵉ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬⠀⠀⠀ https://jpst.it/368t7 ⠀ ⠀ ▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬ ⠀ ❛ @hawrylovelmustafa ❜ ⠀ ▬▬
⠀⠀⠀
ᴏʜʙᴀʙʏ ɪᴛs ᴀʟʀɪɢʜᴛ ɴᴏᴡʏᴏᴜ ᴀɪɴᴛ

⠀ ⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᴘʀᴏᴍɪsᴄᴜᴏᴜs ʙᴏʏ,⠀ʏᴏᴜ ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ ᴋɴᴏᴡ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ . ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀ . ⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊱⠀ ♚⠀⠀that⠀I'm⠀all⠀yours⠀⠀♚ ⠀ ⊰
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᴡʜᴀᴛ ⠀ ʏᴏᴜ ⠀ ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ⠀ ғᴏʀ?
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬ ⠀ ⠀ https://jpst.it/35UuF ⠀ ⠀▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬⠀⠀❛⠀ @satansxservant ⠀ ❜ ⠀ ▬▬
⠀⠀⠀
ᴘʀᴏᴍɪsᴄᴜᴏᴜs ʙᴏʏʏᴏᴜ ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ ᴋɴᴏᴡ

⠀ ⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ɴᴏᴡ⠀⠀ᴍʏ ⠀ ɴᴇᴄᴋ ⠀ɪs ⠀ ᴏᴘᴇɴ⠀⠀ᴡɪᴅᴇ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ . ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀ . ⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊱ ♚ begging for a first around it ♚ ⊰
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ ⠀ ᴄʜᴏᴋɪɴɢ⠀ ᴏɴ⠀ ᴍʏ ⠀ ᴘʀɪᴅᴇ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ˢᵒ ᵗʰᵉʳᵉ'ˢ ⁿᵒ ᵘˢᵉ ᶜʳʸᶦⁿᵍ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᶦᵗ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬⠀⠀⠀ https://jpst.it/35DZ8 ⠀⠀▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬⠀⠀❛ @crimean__prince6 ❜ ⠀ ▬▬
⠀⠀⠀
ɴᴏᴡᴍʏ  ɴᴇᴄᴋ ɪs  ᴏᴘᴇɴᴡɪᴅᴇ

⠀ ⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ɪ⠀ ᴄᴏᴍᴇ ʜᴏᴍᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴍᴏʀɴɪɴɢ ⠀ʟɪɢʜᴛ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ . ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀ . ⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊱⠀⠀♚⠀⠀ my mother says ⠀ ⠀♚⠀⠀⊰
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ɢᴏɴɴᴀ ʟɪᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ ʀɪɢʜᴛ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴼʰ ᵐᵒᵐᵐᵃ ᵈᵉᵃʳ ʷᵉ'ʳᵉ ⁿᵒᵗ ᵗʰᵉ ᶠᵒʳᵗᵘⁿᵃᵗᵉ ᵒⁿᵉˢ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬⠀⠀⠀ https://jpst.it/35igp ⠀ ⠀ ▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬⠀⠀❛ @crimean__prince6 ❜ ⠀ ▬▬
⠀⠀⠀
ɪ ᴄᴏᴍᴇ ʜᴏᴍᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴍᴏʀɴɪɴɢ ʟɪɢʜᴛ

⠀ ⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀'ᴄᴀᴜsᴇ⠀ᴡᴇ ᴀʀᴇ ʟɪᴠɪɴɢ ɪɴ ᴀ ⠀ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ . ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀ . ⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊱♚ world and I am a material girl ♚⊰
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ʏᴏᴜ⠀ᴋɴᴏᴡ⠀ᴛʜᴀᴛ⠀ᴡᴇ⠀ᴀʀᴇ⠀ʟɪᴠɪɴɢ⠀ɪɴ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃ ᵐᵃᵗᵉʳᶦᵃˡ ʷᵒʳˡᵈ ᵃⁿᵈ ᴵ ᵃᵐ ᵃ ᵐᵃᵗᵉʳᶦᵃˡ ᵍᶦʳˡ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬ ⠀ ⠀ https://jpst.it/34Zmx ⠀ ⠀▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬⠀⠀❛⠀ @satansxservant ⠀ ❜ ⠀ ▬▬
⠀⠀⠀
ᴄᴀᴜsᴇᴡᴇ ᴀʀᴇ ʟɪᴠɪɴɢ ɪɴ ᴀ ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ

⠀ ⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᴅᴏɴ'ᴛ⠀ ɢᴏ⠀ᴡᴀsᴛɪɴɢ ⠀ʏᴏᴜʀ⠀ ᴇᴍᴏᴛɪᴏɴ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ . ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀ . ⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊱⠀♚⠀ Lay all your love on me⠀♚⠀⊰
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᴅᴏɴ'ᴛ⠀ɢᴏ⠀ sʜᴀʀɪɴɢ⠀ ʏᴏᴜʀ⠀ᴅᴇᴠᴏᴛɪᴏɴ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᴸᵃʸ⠀ᵃˡˡ⠀ʸᵒᵘʳ⠀ˡᵒᵛᵉ⠀ᵒⁿ⠀ᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬⠀⠀ ⠀ https://jpst.it/34Lvl ⠀ ⠀ ▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬ ⠀ ❛ @hawrylovelmustafa ❜ ⠀ ▬▬
⠀⠀⠀
ᴅᴏɴᴛ ɢᴏᴡᴀsᴛɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ᴇᴍᴏᴛɪᴏɴ

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Z jakimi postaciami fikcyjnymi zaprzyjaźniłaby się Twoja postać?

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Leia Organa - (Gwiezdne Wojny), Scarlett O’Hara - (Przeminęło z wiatrem), Elena Gilbert - (Pamiętniki Wampirów), Jude Duarte - (Okrutny Książę), Cardan Greenbriar - (Okrutny Książę), Yennefer z Vengerbergu - (Wiedźmin), Syanna - (Wiedźmin), Anna Karenina - (Anna Karenina), Elena Montero (Zorro)

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀kreacja waszych postaci jest cudowna 😍 Moje dwie ulubione żeńskie postacie w całym RP ❤

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Bardzo dziękuję! 🥺❤️❤️

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Współczesny wizerunek dla twojej postaci

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Selena Gomez ❤️
ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏsᴄɪWspółczesny wizerunek dla twojej postaci

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Zdradź orientacje seksualną twojej postaci

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
heteroseksualna

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀fvck, marry, kill: Iskender, Saadet, Sulejman

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Na ten moment fuck: Sulejman, marry: Iskender i kill: Saadet 💅

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Jaki ma stosunek do Bidar?

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Fatma nienawidzi Bidar, bo od dziecka żyła z przeświadczeniem, że to jej młodsza siostra zagarnia całą uwagę i miłość ojca. Także lepiej sobie ułożyła życie i to najbardziej boli starszą z sióstr.

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Czy Twoja postać kogoś kocha?

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Szczerze mówiąc, myślę, że poza rodziną, Fatma nie kocha nikogo. Czuje coś do Iskendera, ale nie nazwałabym tego miłością. To fascynacja, zachcianka, którą chce obsesyjnie mieć.

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Ktoś z rp, z kim mogłaby zaprzyjaźnić się Fatma?

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Ciężkie pytanie, może z Milicą, bo obie nienawidzą swoich sióstr xd

+ 2 💬 messages

read all

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Skąd bierze się charakter Twojej postaci?

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Myślę, że charakter, który teraz pokazuje Fatma to w dużej mierze jej zbroja. Z nią jest wygodniej, ale pod nią Fatma ciągle chowa urazę do swojej rodziny, która nigdy nie okazała jej tyle miłości, ile pragnęła. I tam głęboko pod nią jest tak naprawdę smutna i samotna, a więc myślę, że stąd wypływa jej wybuchowy charakter i jest on zlepkiem frustracji, gniewu, poczucia odrzucenia i samotności. No i oprócz tego Fatma jest też mocno ambitna i zdeterminowana, łatwo się nie poddaje i tego nie można jej odmówić. ;)

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Jak twoja postać nazwie swoje dzieci?

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Fatma nie przepada za dziećmi i raczej ich nie planuje.

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Kto króluje w sercu twojej postaci?

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Obecnie nikt. Serce Fatmy jest skamieniałe i nie łatwo go rozkruszyć ;)

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Alternatywny wizerunek dla postaci.

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Bilgi Aydoğmuş ❤️
ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏsᴄɪAlternatywny wizerunek dla postaci

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Skąd wziął się Twój pomysł na postać?

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Szczerze mówiąc nie wiem XD uwielbiam intrygantki, które lubią mieszać i wciąż podkładać komuś kłody pod nogi, a do tego uwielbiam to ozdabiać odrobiną humoru. Nie jestem w stanie powiedzieć, skąd wziął się pomysł na moją kreacje Fatmy, bo wyszedł mocno spontanicznie i sama nie wiem kiedy Fatma stała się taka a nie inna XD

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀ Zakończenie szczęśliwe czy tragiczne - jakie zafundujesz swojej postaci?

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Ciężko mi teraz stwierdzić, bo historia Fatmy nadal się pisze i nie wiem w jakim momencie się zatrzyma. Na pewno jeszcze trochę się z nią pomęczymy ;) a czy jej koniec będzie tragiczny czy szczęśliwy? Nie wiem. Na pewno będzie smutny, bo na ten moment nie wyobrażam sobie rozstania z Fatmą.

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Twoja postać jako epoka literacka.

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Strasznie ciężko mi dopasować do Fatmy epokę literacką, ale stawiam na pozytywizm, bo najbardziej ze wszystkich epok skupiał się na realnej rzeczywistości i jej problemach. A Fatma nie jest marzycielką, tylko realistką, więc myślę, że już najbardziej to pozytywizm do niej pasuje.

⋆ ✉⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ⠀:⠀Twoja postać jako piosenka i cytat.

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
Dla mnie Fatma to w 100% anti-hero od Taylor Swift i każdy cytat z tej piosenki ją opisuje ❤️

Next

Language: English