Fakt?💕

Katrin
💧Keď sa Gandalfa opýtali, koľko čarodejníkov existuje v Stredozemi a aby vymenoval mená ,vedel iba seba, Sarumana a Radagasta a zabudol mená ďalších dvoch. Toto opomenutie možno vysvetliť tým, že filmári Hobbita nemali právo použiť materiál z Tolkienoveho diela "Nedokončené príbehy", ktoré ukrývali názvy dvoch kúzelníkov ako Alatar a Pallando.
☁Ian McKellen a Cate Blanchett sú jediní herci,ktorí sú vo všetkých šiestich filmoch Stredozeme.
🌰"Gandalf" nebolo vždy meno čarodeja počas Hobita a Pána prsteňov. V skorých návrhoch Hobita Tolkien pomenoval tajomného čarodeja "Bladorthin," a dal meno "Gandalf" na vodcu trpaslíkov, ktorý bol neskôr premenovaný na "Thorin Duboštít."
🍃Legolia🍃

The answer hasn’t got any rewards yet.