Rayman5326 also answered this question with: "Obecny- tak jak w moich poprzednich pytaniach o tym wspomniałem, absolutny syf. Teksty niektórych..."