@Hagitachi

Hagitachi

What others replied to:

Bạn sẽ làm gì với người mà bạn ghét, và người đấy còn không có não

show all (14)

Language: English