Ask @HaiiYenn394:

.

nionionio
/// TAEYEON - SNSD \\\
TEXT:" Bởi vì cuộc sống có quy luật thay thế. Khi cái mới xuất hiện thì cái cũ tất nhiên sẽ trở thành kỉ niệm "
CREDIT : JasMinVivien ; sSellBboo ; Jynosawffuenp ;
LINK HQ : https://drive.google.com/file/d/1h0TFE_B_dMURJp1JndjREGDHns0eWt_H/view?usp=sharing
MADE BY @Nio0904 - NIONIONIO
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT
---
1 ngày tận 3 art :v mà cái nào cũng fail :(

View more

.

nionionio
/// YUQI - IDLE \\\
TEXT:" Thỉnh thoảng. Như bây giờ. Như lúc này. Mình chỉ ước giá như ngày mai là ngày cuối cùng. Không còn ai nữa. Không còn điều gì nữa. Mình sẽ có đủ dũng cảm để vứt hết tất cả mà giữ lấy Anh " - Phan Ý Yên
LINK HQ : https://drive.google.com/…/1nhO5GE82xw89DzVrSJD_6suK8…/view…
CREDIT : yoonoryoonie ; Lovelyteam ; minhanhpeach ; Jynosawffuenp ; fairyixing
MADE BY Nio0904 - NIONIONIO
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT

View more

Next