@Hanmg196

Thảo

What others replied to:

Đến bao nhiêu tuổi thì cần phải có người yêu vậy?

show all (18)

khi nào duyên đến thì ắt sẽ có, đừng bắt phải có và cũng đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy,m lớn rồi tự hiểu đi

Language: English