@Hanmg196

Thảo

❤️ Likes
show all

What others replied to:

Một khi đã yêu thì đồng nghĩa với việc em sẽ phải chịu tổn thương

show all (11)

Không có thứ gì mà bạn không phải trả giá đúng với những gì nó đem lại cho bạn cả. Có đau khổ mới có hạnh phúc

Language: English