Olen miettinyt sinun ja erään toisen jo istuvan ehdokkaan väliltä. Miksi valitsisin juuri sinut?

Tähän kysymykseen olen törmännyt jo useampaan kertaan ja aina vastannut yhtä ympäripyöreästi, joten nyt hieman harkitummin:
Olen asettunut ehdolle antaakseni vaihtoehdon niille, joiden on helpoin samaistua minun näkemyksiini, sanomisiini tai ominaisuuksiini, en kilpaillakseni äänistä puolueen sisällä. Jokaisella ehdokkaalla on omat vahvuutensa, enkä minä voi äänestäjän puolesta päättää, mitä asioita juuri hänen tulisi ehdokkaassaan arvostaa. Minä en voi puhua sen puolesta mikä on oikea motiivi äänestää minua, koska toiselle se voi olla esim. museoautoharrastukseni ja toiselle kantani julkisen liikenteen puolestapuhujana. Joillekin se voi olla erityisesti näiden kahden piirteen yhdistyminen yhdessä ehdokkaassa. Kannattaa siis äänestää sitä ehdokasta, joka itsestä tuntuu sopivalta.
Vastauksena itse kysymykseen, se mitä voin omaksi edukseni sanoa suhteessa istuvaan ehdokkaaseen, että jokainen annettu ääni on ehdokkaalle äärimmäisen tärkeä luottamuksen osoitus, joten äänelläsi voi olla paljon merkittävämpi henkinen tuki tulevassa poliittisessa toiminnassa, kun kohdistat sen henkilölle joka vasta etsii paikkaansa poliittisena vaikuttajana. Kiitos hyvästä kysymyksestä :)