Ask @HaylendeLouis:

Linhhh Về ở ẩn rồi à?

Linhh từng không ở ẩn à?? =)))))))))))))
Mốc cả rồi, khụ khụ

View more

Are you an early bird or a night owl?

I am a night owl

View more

Cậu có đang thích ai ko :>

Cậu nào hỏi dễ thương thế :">. Tớ đang chưa có ai để thích đây, huhu

View more

High by the beach của Lana hay vờ nờ m ạ :'(

* đi tìm bài đấy để nghe* :"(

View more

M thấy t có fabulous ko? :3

Ờm... không?

View more

M gay hay straight thế =)))))

T là straight =]]]

View more

Chào mày

Chào thếm :v

View more