Ask @Hqmylife:

âm nhạc và những câu chuyện của họ khiến tôi trưởng thành hơn, tôi biết được điều gì đó từ chính bản thân mình chúng khiến tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, từ những bản ballad nhẹ nhàng đến những bản r&b hoặc ngay cả rap dizz chúng chứa điều gì đó mà ngay cả khi tôi không hiểu tôi vẫn cảm nhận được thứ

Oke =))))

View more

Next