@Hungeo

Ngô Hùng

Ask @Hungeo

Yêu một người mù quáng là ntn?

Không màng tới cảm xúc, sự hạnh phúc của chính mình mà theo đuổi tình yêu?

1 bà già 99 muốn lên hỏi thử nếu ny bạn không còn lần đầu thì có thành vấn đề không nhỉ. Chắc ko đâu haha

Đối với mình, Thì cũng có sao đâu nhỉ? Dù gì họ cũng là người của cuộc đời mình mà? Với lại chúc bà sống lâu nghìn tuổi nhá :v

+ 2 💬 messages

read all

Language: English