Ứng dụg ask dùng để hỏi mà tại sao khi e hỏi có 1 số bn rep ask óc heo như là lpj đến m,s t phải ns,hỏi để lmj,...hoặc là kiểu chửi chửi như là quê tk,mm,cc,đm....mặc dù mìn lễ phép hẳn hoi Ngta shoutout đến mn rep thì rep k rep thì thôi hoặc ngứa mắt thì xóa đi chứ cần thiết phải rep oc đến tk k?😠

thì em ask hỏi thẳng mặt là mình hỏi đàng hoàng mà bạn rep ask như vậy? blabla còn nếu nó tl thô tục hay mất dạy thì chửi lại nó =))
hellugiangdayyy also answered this question with: "Hicc b viết mà nhiều chỗ t còn k hiểu là gì :D Đứa nào rep occho thì chửi lại đi :))))"

The answer hasn’t got any rewards yet.