Tina also answered this question with: "" Liệu tình yêu có đủ lớn để đợi một người mà không chắc được rằng sẽ có kết quả :) " ..."

The answer hasn’t got any rewards yet.