Ask @HuynhMaiThu:

Đơn phương là không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ phía đối phương , là khi họ đi vs một người khác cx chẳng thể nào tức giận ra mặt , nói cho ra nhẽ, là ngày đêm tương tư nhưng chẳng thể thổ lộ , là lo lắng , quan tâm nhưng cũng chẳng bao giờ được đáp lại , là nếu có tỏ tình bị từ chối thì từ b

Néu có tỏ tình bị từ chối thì đau một lần rồi thôi. Không đau từng ngày đấy.

View more

Next