27thang6 also answered this question with: "Mua 3ce đi ạ , độ bóng thì sau khi đánh xong bặm môi vào tờ giấy ý , với cả son lì k tốt đâu"